or

دانلود تحقیق جاوا اسکریپت

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

خرید آنلاین انواع بیمه نامه های بیمه ایران از نمایندگی رباط کریم عسگری کد 33237 با ارسال رایگان

dl-doc.ir - فروش پروژه ،مقاله،پایان نامه و پروپوزال

دانلود تحقیق جاوا اسکریپت

دانلود تحقیق جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شرکتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسکریپت دارای قابلیتهای زیادی است که در طول تحقیق ذکر شده است.

مقدمه :

انتخاب موضوع جاوااسکریپت،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است. وب جهانی که در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف که درقالب صفحاتی ساکن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد. با رشد سریع خود توانست به یکی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود. به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد کرده و متحول شده است .

گـر چه جـاوااسکـریپت یک زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است. برخلاف اکثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز ندارید.سادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یک ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل کرده است . در واقع امروزه کمتر صفحه وبی را می یابید که در آن از جاوااسکریپت استفاده نشده باشد.

 

فهرست:

چکیده …………………………………………………………………………………..5

1.جاوااسکریپت چیست؟  …………………………………………………………………… 6

1ـ1. اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… …….6

2ـ1. اسکریپتها و برنامه ها …………………………………………………………………6

3ـ1. معرفی جاوااسکریپت ………………………………………………………………..7

4ـ1. قابلیتهای جاوااسکریپت ………………………………………………………………7

5ـ1.جاوااسکریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….7

6ـ1.چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟……………………………………..8

2.خلق یک اسکریپت ……………………………………………………………………… ..8

1ـ2.ابزار اسکریپت نویسی …………………………………………………………………9

2ـ2.آغاز خلق اسکریپت …………………………………………………………………..9

  1. بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت ……………………………………………………………9

1ـ3. زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت ……………………………………….10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت …………………………………………………………….10

2ـ3.کاربابرنامه های اتصالی ………………………………………………………………10

  1. برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند. ………………………………………………11

1 ـ4. توابع درجاوااسکریپت ……………………………………………………………….11

2ـ4. اشیاءدر جاوااسکریپت ……………………………………………………………….13

1ـ2ـ4 . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند……………………………………13

3ـ4.کنترل حوادث ………………………………………………………………………..13

4ـ4. مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی ………………………………………..14

  1. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ………………………………………………………15

1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها ……………………………………………………………15

2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ………………………………………………………….15

1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت …………………………………………….16

3ـ 5. انواع داده جاوااسکریپت……………………………………………………………16

6 . آرایه ها و رشته ها ……………………………………………………………………16

1ـ6 .خلق یک شیء String…………………………………………………………………17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ………………………………………………………………17

1ـ7 . دستورIf………………………………………………………………………………17

2ـ7 . دستورEles …………………………………………………………………………..18

8 . تکرار دستورات باکمک حلقه ها …………………………………………………………..18

1ـ 8 . حلقه های For……………………………………………………………………..18

2ـ 8 . حلقه های While…………………………………………………………………….19

3ـ 8 . حلقه های Do…while ………………………………………………………………19

  1. اشیاء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………19

1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ………………………………………………………………………..19

1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء ………………………………………………………………………….19

2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر………………………………………………………………20

3ـ 9 . گـرد کردن اعداد …………………………………………………………………..20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی …………………………………………………………………21

5 ـ 9. کـار با تاریخها ……………………………………………………………………..21

10 . مدل شیئی سند (DOM)………………………………………………………………..21

1ـ 10 . درک مدل شیئی سند ………………………………………………………………21

2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر …………………………………………………….22

  1. خلق اشیاء اختصاصی ……………………………………………………………………23

1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها ………………………………………..23

2ـ11 . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت ………………………………………………..24

12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ………………………………………………………………..24

1ـ 12 . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء …………………………………………………24

2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی ……………………………………………………………25

3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها ………………………….25

  1. دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها …………………………………………………26

1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML  ………………………………………..26

2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسکریپت …………………………………………………..26

3ـ 14 . ورودیهای متن …………………………………………………………………26

4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ………………………………………………………26

5ـ 14 . کـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….26

6ـ14 . دکمه ها …………………………………………………………………………27

7ـ 14 . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….27

8 ـ 14 . دکـمه های رادیوئی ……………………………………………………………27

15 . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن …………………………………………………………..28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری ……………………………28

2ـ 15 . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت …………………………………………………28

16 . اسکریپتهای فرامرور گری ……………………………………………………………….29

1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..29

2ـ 16 . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها …………………………………………………..29

3ـ 16 . خلق یک صفحه چند منظوره ………………………………………………………29

4ـ16 . هدایت کاربران به صفحات وب …………………………………………………….29

5ـ16 . خلق یک صفحه چند منظوره ……………………………………………………..29

17 . کـار با شیوه نامه ها ……………………………………………………………………30

1ـ 17 . معرفیHTML دینامیک …………………………………………………………30

2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………31

3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS …………………………………………………31

4ـ 17 . تنظیم مکـان متن ………………………………………………………………….31

5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه …………………………………………………………..32

6ـ 17 . کـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….32

7ـ 17 . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت …………………………………………………32

18 .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک ……………………………………………33

1ـ 18 . لایه ها چگونه کار میکنند؟ ………………………………………………………….33

2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ……………………………………………………..33

3ـ 18 . خلق لایه های CSS ………………………………………………………………34

4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ………………………………………………………………34

19 . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب ………………………………………34

1ـ 19 . خلق سند HTML   …………………………………………………………………34

2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران ……………………………35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای …………………………………….35

4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ………………………………………………..36

5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیکی ……………………………………………………36

20 . نتیجه ………………………………………………………………………………….37

21 . خلاصه …………………………………………………………………………………38

22 . فهرست منابع ………………………………………………………………………….39

این فایل ورد در 55 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.