کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج

باریک راهی نزدیک کرج. نظاره گاهی از درختان قد برافراشته تبریزی که با نظم و ترتیب همچون شمع هایی که به پیشگاه رب النوع زمستان اهدا شده باشند صف آرایی کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.