دانلود بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دانلود بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مقدمه :

در جمع معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت چه بسیارند افرادی که دانش های لازم را در مورد موضوع درس و مفاهیم تدریس دارند ، ولی شیوه استفاده صحیح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمی دانند و یا درموقع تدریس دچار مشکل می شوند . یکی از راههایی  که معلمین را در امر تدریس موفق یاری میکند نوشتن طرح درس است . مسلماً یکی از زمینه های لازم برای برخورداری از یک برنامه ریزی سیستماتیک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با این کار تضمینی برای موفقیت خود و همچنین اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهیم مورد نظر در تدریس به دست می آورد . لذا پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است تا تاثیر استفاده از طرح درس را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.

پرسشهای تحقیق :

1ـ آیا معلمین استفاده از طرح درس را به عنوان یک ضرورت در کار آموزش احساس می نمایند ؟

2ـ آیا استفاده از طرح درس در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟

3ـ استفاده از طرح درس تا چه اندازه در انتخاب روش ها ، رسانه ها ، سازماندهی مناسب در آموزش کمک می کند ؟

4ـ نوشتن طرح درس تا چه حد در استفاده بهتر یا زمانبندی منا سب تر برای استفاده از وقت می تواند مفید باشد ؟

روش تحقیق :

روش تحقیق روش تحقیق توصیفی ـ پیما یشی است جامعه آماری این تحقیق را معلمین زن مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهرستان اراک تشکیل می دهد و نمونه آماری این تحقیق 40 نفر از این جمعیت می باشد که به طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال بسته و باز می باشد . تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفته است .

نتایج تحقیق :

بر اساس تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شده است :

1ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ حدود 75% از افراد برای کلاسهای خود طرح درس تهیه می کنند که اکثر آنها نوشتن طرح درس روزانه را لازم میدانند . 60% از معلمین نوشتن طرح درس را برای تدریس بهتر لازم میدانند . 70% از آنها نوشتن طرح را برای همه مقاطع لازم میدانستند .

2ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ بطور کلی 92% افراد معتقدند که طرح درس  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است . 75% افراد در بیان اهداف آموزشی توسط معلم قبل از شروع آموزش را امری ضروری میدانند .

3ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ 60% از معلمین معتقدند که در طرح درس تمام فعالیت هایی که توسط معلم و دانش آموز در خلال آموزش انجام می گیرد ، پیش بینی می شود . مسلماً انتخاب روش ها ، رسا نه ها و سازماندهی هم جزئی از فعالیت های معلم است .

4ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ 90% معلمین معتقد به زمانبندی که در طراحی آموزش انجام می گیرد هستند و معتقدند که این زمان بندی دارای فواید زیر می باشد :

معلمین از قبل می توانند از فرصتها مناسب تر استفاده نمایند، از به هدر رفتن وقت ، و بحثهای بیهوده غیر درسی جلوگیری میکند .

مقدمه :

نظامهای آموزشی امروز مبتنی بر تکنولوژی تدریس است. به این سبب معّلم در این نظام باید از صلاحیت های خاصی برخوردار باشد ، و برای ایفای نقش کارشناس و مدیر آموزش ، هدایتها یا مهارتهای لازم را چه در دوره تربیت معّلم و چه پس از آن از طریق منبعی ارزشمند و جامع در شکل راهنمای تدریس کسب کند ، ارائه حجم محتوای سنگین با روش های سنّتی آموزش دیگر جوابگوی نیاز فردای فرد و جامعه نیست . این پژوهش کوششی است در جهت طراحی منظم یا سیستماتیک تدریس و یادگیری کتاب تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی.

اهداف قحقیق :

1ـ  بحث از ماهیت راهنمای تدریس .

2ـ هدف از آموزش تعلیمات اجتماعی .

3ـ تهیه راهنمای تدریس برای 16 درس تعلیمات اجتماعی در پایه دوم راهنمایی .

روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی، تحلیلی ، اسنادی یا کتابخانه ای است . ابتدا محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته است و بعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق و تکنولوژی تدریس راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تالیف شده است .

نتایج تحقیق :

1ـ ماهیت راهنمای تدریس و مزایای طرح درس و طراحی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است .

2ـ اهداف کلی آموزش اجتماعی دوره راهنمایی و مشکلات و محدودیت های تدریس این درس ، روشها و فنون مختلف تدریس این درس مطرح شده است .

3ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای 16 درس کتاب اجتماعی سال دوم راهنمایی بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش، طراحی و پیشنهاد شده است . این طرح درس شامل عناصر : مشخصات کلی درس ، هدف کلی درس ، اهداف جزئی ، اهداف رفتاری ، مواد و رسانه های آموزشی ، روش تدریس ، ارزشیابی از جریان تدریس و فعالیت های علمی خارج از کلاس برای دانش آموزان .

مقدمه :

در این تحقیق سعی شده است به بررسی نقش تصاویر در آموزش بزرگسالان از نظر ارائه پیام توجه شود . با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در آموزش بزرگسالان در کشور ما وجود دارد مطمئناً هرچه محتوای آموزشی منسجم تر و سنجیده تر انتخاب شود بهتر می تواند نتیجه دهد.صاحبنظران اعتقاد دارند خواندن تصاویر نظیر خواندن حروف و کلمات دارای اصول و قوانینی است که بایستی آنان را در فراگیران تقویت کرد. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا با این بررسی کمکی در جهت کاربرد یافته های مثبت تصویر و عدم تکرار کاربرد نامناسب آن محتوای آموزشی قدمی هرچند کوتاه برداشته باشند.

پرسشهای تحقیقاتی :

1ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد برای بزرکسالان مناسب است؟

2ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه میزان با محتوا همخوانی دارد ؟

3ـ تصاویر کتاب ازنظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد از نظر فنی مناسب تهیه شده است؟

الف) از نظر وضوع    ب) از نظر رنگ آمیزی  ج)  از نظر کیفیت چاپ   د) لحظه برداشت   ه) تطبیق با واقعیت   و) از نظر هماهنگی اجزاء   ز) از نظر کادربندی

4ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد می تواند جلب توجه نماید ؟

5ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه میزان با هم ارتباط دارند؟

این فایل ورد در 247 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

 


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 10 =