دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم کاربردی علم تمرین

علم تمرین

به کلیه ی اطلاعات اجتماعی و علمی به همراه تجربه و دانش مربی از ورزشکار که به مربی کمک می کند تا برنامه ی موثری برای بالا بردن آمادگی ورزشکار طراحی و اجرا     می کنداطلاق می شود .در حقیقت علم تمرین یک هنر می باشد که برای تحقق موارد بالا باید به سه مورد توجه نماید.

.1علوم تمرین

.2طرح و برنامه ی تمرین

.3بدنسازی و آمادگی جسمانی

  • مجموعه ی دانش های لازم برای رسیدن ورزشکار به اوج عملکرد قابل اکتساب را گویند.

بدنسازی و آمادگی جسمانی (وحرکتی)

  • بخشی از برنامه ارتقای آمادگی ورزشکار است که در برنامه تمرینی لحاظ می شود و به توسعه و بهبود عواملی نظیر قدرت، سرعت، استقامت …برحسب نیازورزشکاروماهیت رشته ورزشی دلالت دارد.

آمادگی

  • برخورداری از قابلیت یا توانایی سازگاری ورزشکار با یک وضعیت یا رفتار ورزشی مشخص آمادگی گفته می شود.

تمرین

فعالیت منظم و برنامه داری که قابلیت سازگاری بدن در برابر فشارهای واردشده را به تدریج وپیوسته افزایش می دهد.

فهرست مطالب:

علم تمرین

علوم تمرین

بدنسازی و آمادگی جسمانی (وحرکتی)

آمادگی

تمرین

در انتخاب تمرین باید به نکات زیر توجه کرد

سازگاری با تمرین

آمادگی بدنی(جسمانی)

مشخصات کلی تمرین که در برگیرنده چهار موضوع اصلی است

اصول تمرین(اصول اساسی تمرین)

اصل شرکت فعال در تمرین

اصل توسعه ی همه سویه

اصل ویژگی تمرین

اصل تفاوت های فردی

اصل افزایش تدریجی فشار تمرین

اصل تنوع

اصل گرم کردن

اصل سرد کردن

اصل تمرین دراز مدت

اصل برگشت پذیری

اصل اعتدال

اصل اضافه بار

روش های منظم اضافه بار

اصل منظم بودن تمرین

حجم تمرین

شدت تمرین

نکات

بار تمرین

تراکم تمرین

بی تمرینی

نکات در بی تمرینی

بیش تمرینی

انواع بیش تمرینی

نشانه های بیش تمرینی

نشانه های فیزیولوژیک

نشانه های مربوط به پردازش اطلاعات

نشانه های روحی روانی

تعدیل تمرین

بازیافت(ریکاوری)

عوامل بازسازی و تجدید قوا

مرحله بندی تمرین

زمان بندی تمرین

جلسه ی تمرین

چرخه ی روزانه

چرخه ی هفتگی

چرخه ی ماهیانه ویا چند هفته ای

چرخه ی سالیانه

اصل علمی

اصل تمرین پیشرفته ی استقامت

اصل تنوع در کار

اصل تمرین اختصاصی

این فایل پاورپوینت در 55 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.
37,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.