دانلود پژوهش داده کاوی و نظریه مجموعه های راف

دانلود پژوهش داده کاوی و نظریه مجموعه های راف

دانلود پژوهش داده کاوی و نظریه مجموعه های راف

مقدمه

نظریه مجموعه های راف[1] توسط آقای پاولاک[2] و همکارانش در سال 1982 مطرح گردید. این نظریه بیشتر با آنالیز دسته بندی داده های موجود در پایگاه داده که از طریق اندازه گیری یا پرسش از فرد خبره جمع آوری شده اند، سرو کار دارد. رویکرد تئوری راف برای کسب دانش و استنتاج در مورد دانش، بیشتروقتی با مفاهیمی همچون عدم قطعیت و داده های نادقیق مواجه هستیم مطرح      می شود .

در ادامه ابتدا به بررسی مفاهیم پایه ای نظریه مجموعه های راف و سپس به کاربرد آن در         داده کاوی می پردازیم.

مجموعه

گروهی از اشیاء متمایز مشروط بر آنکه شرط خاصی را داشته باشند تشکیل یک مجموعه          می دهند و اگر a عضوی از مجموعه باشد آنرا با   نشان می دهند.

مجموعه مرجع[3]

در هر مبحثی عالم سخن یعنی اشیاء اولیه مورد بحث آن مبحث را مجموعه مرجع آن مبحث      می گویند و آنرا با U نمایش می دهند.

خانواده مجموعه[4]

فرض کنید  (لاندا) یک مجموعه بوده و برای هر عضو  مانند مجموعه را داشته باشیم . در این صورت خانواده تمام مجموعه های نظیر را خانواده مجموعه های اندیس دار  گویند و آنرا با نماد نشان می دهند.

[1].Rough sets Theory

[2].Pawlak

[3].Universal Set

[4].Family of Set

این فایل ورد در 21 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

30,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.