دانلود گزارش کار آموزی پلیمر

دانلود گزارش کار آموزی پلیمر

دانلود گزارش کار آموزی پلیمر

چکیده
علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.
فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .
این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی می باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوری شده ای که در دو بخش تهیه وتنظیم شده است می باشد در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .
مطالب این قسمت از پروژه در 6 فصل تنظیم شده است :
در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .
نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .
قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .
مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .
حجم مطالب گردآوری شده و یا قابل ارائه بیش از آن است که بتوان آن را در یک کار علمی – تحقیقی (پروژه ) جمع آوری کرد لذا امیدوارم که مجموعه ارائه شده در این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای اقتصاد و صنعت کشورمان ایران باشد.

 

 فهرست مطالب

چکیده ………………………………… 1

مقدمه…………………………………. 3

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی………… 5

1-1تاریخچه سازمان………………………… 5

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات………………. 5

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات ……………. 5

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی……. 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 6

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی……….. 6

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی 6

3-2 امور جاری در دست اقدام………………… 6

4-2 برنامه های آینده……………………… 6

             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود………………………………. 7

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج………… 8

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

1- تعریف………………………….. 9

1-1 تهیه پلیمرها……………………. 9

2-1 روش های تولید پلیمرها……………. 9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای………… 10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی…… 10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای…………… 10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها…………….. 11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی……………… 11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک…………….. 11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها……………….. 12

1-4-1 ترموپلاستها…………………….. 12

2-4-1 الاستومرها……………………… 12

3-4-1 ترموپلاستها……………………… 13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر……………… 13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما . 13

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها…………… 16

2- مقدمه……………………… 16

1-2 شکل ظاهری…………………. 16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری………. 17

3-2 اثر حلال های شیمیایی………… 18

4-2 اثر گرمایی…………………. 19

5-2 تعیین مقدار PH……………….. 20

6-2 اشتعال با شعله……………… 21

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری….. 25

3- مقدمه……………………… 25

1-3 آسیاب کردن ……………….. 25

2-3 مخلوط سازی………………… 27

1-2-3 همزن ها………………….. 27

2-2-3 خمیرزن ها………………… 27

3-2-3 مخلوط کننده ها……………. 29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)………. 30

فصل چهارم : اکسترودرها…………………. 32

4- اکسترودر کردن………….. 32

1-4 تعریف …………….. 32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده 33

2-4 مارپیچ اکسترودر………. 35

3-4 انواع مارپیچ ها………. 36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG) …………………………….. 37

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها 38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای…….. 38

2-1-4-4 منطقه تغذیه……… 39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل) 40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ. 41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه  41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه   42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه 42

1-5-4 درجه انتقال ماده ……… 42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار……… 43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN) ……………………………….. 43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار………………….. 45

1-7-4 عمق کانال…………….. 45

2-7-4 پروفیل فشار…………… 46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها…… 46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder)………………………………………. 47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).. 49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه   50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها…… 50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر…. 51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها…………… 52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)………………………………….. 53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری………………… 53

2-2-9-4 شاخص انتقال…………………….. 53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار………………… 54

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن………. 55

5- صنایع اکستروژن …………………….. 55

1-5 لوله های پلیمری…………….. 55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر……….. 57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون……. 58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی….. 59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی …. 59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله …. 60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم… 61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله…. 62

2-1-5 لوله های خرطومی……………. 63

3-1-5 پروفیل …………………… 64

2-5 فیلمهای پلیمری……………….. 64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine 66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی …. 67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی……….. 68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی 69

2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها…………….. 70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی………………… 71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی………… 71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی…………………. 72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی……. 74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی…………… 74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی………. 74

 بخش دوم : p.V.C…………………………. 76

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود 76

  • فرآیندها……………………………… 76
    • فرآیند تعلیقی…………………………. 76

2-1 فرآیند امولسیونی…………………….. 77

3-1 فرآیند توده ای………………………. 78

4-1 فرآیند محلول………………………… 78

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی          . 79

  • مواد ا فزودنی…………………………. 79
    • نرم کننده ها………………………….. 80

1-1-2 انواع فتالات ………………………. 82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک……………… 83

3-1-2 انواع فسفات ………………………. 85

4-1-2 انواع اپوکسی………………………. 85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری……………….. 85

6-1-2 نرم کننده های ویژه…………………. 86

2-2 پایدار کننده ها……………………… 86

1-2-2 پایدار کننده های قلع ………………. 86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی……………………………………….. 88

3-2-2 پایدارکننده های سرب………………… 88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی…………….. 89

3-2 روان کننده ها……………………….. 89

4-2 پرکننده ها………………………….. 92

1-4-2 کربنات کلسیم………………………. 92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا…………………… 93

3-4-2 سولفات باریم………………………. 94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم…………………. 94

5-4-2 الیاف شیشه ……………………….. 96

6-4-2 دوده …………………………….. 95

7-4-2 خاک اره ………………………….. 95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری…………….. 95

1-5-2 آمیزه پودر………………………… 95

2-5-2 آمیزه مذاب………………………… 95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی………………… 95

6-2 مواد کمک فرآیند……………………… 97

1-6-2 فرآیند اکستروژن …………………… 98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی…………….. 99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری…………………… 99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی………………. 99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی……………… 101

7-2 مواد اسفنجی کننده…………………… 101

8-2 رنگینه ها………………………….. 102

1-8-2 رنگدانه ها……………………….. 102

2-8-2 جوهرها…………………………… 102

3-8-2 رنگینه های ویژه…………………… 102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی ……………….. 103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی………………… 103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان……………. 103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان …………….. 103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند ………………………….. 104

  • ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی…………. 104
    • سختی………………………………… 104

2-3 استحکام کششی……………………….. 105

3-3 بازدهی نرم کننده……………………. 105

4-3 افزایش طول نهایی……………………. 105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک …………… 106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه …………….. 106

7-3 پایداری حرارتی……………………… 107

8-3 پایداری نوری……………………….. 107

9-3 سمیت………………………………. 108

10-3 مقاومت شیمیایی…………………….. 108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری……. 108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)…………….. 109

13-3 ویژگی های الکتریکی…………………. 109

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه……. 110 فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی……… 112

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی).. 112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)…………….. 114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)………………… 114

3-1-5 لوله (در فاضلاب) ………………….. 114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)…………… 114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)………………… 114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)   115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم) 115

2-5 پروفیل…………………………….. 116

5-2-5 سایر موارد استفاده ……………….. 117

6-2-5 ورق و فیلم نرم……………………. 117

3-5 صنایع تولید کفش…………………….. 118

4-5 اسفنج پی.وی.سی …………………….. 118

5-5 الیاف روکش شده …………………….. 118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی…………………. 119

7-5 بطری سازی………………………….. 120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی…………….. 120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی………………… 121

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی …. 122

منابع……………………………….. 126

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.