دانلود گزارش کار آموزی پلیمر


دانلود گزارش کار آموزی پلیمر

دانلود گزارش کار آموزی پلیمر

چکیده
علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.
فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .
این پروژه از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آن شامل برنامه و گزارشات کار کارآموز و مکان کار کارآموز و موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی می باشد و قسمت دوم آن مطالب جمع آوری شده ای که در دو بخش تهیه وتنظیم شده است می باشد در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .
مطالب این قسمت از پروژه در 6 فصل تنظیم شده است :
در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .
نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .
فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .
قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .
مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .
حجم مطالب گردآوری شده و یا قابل ارائه بیش از آن است که بتوان آن را در یک کار علمی – تحقیقی (پروژه ) جمع آوری کرد لذا امیدوارم که مجموعه ارائه شده در این پروژه بتواند گامی هرچند کوچک در جهت اعتلای اقتصاد و صنعت کشورمان ایران باشد.

 

 فهرست مطالب

چکیده ………………………………… 1

مقدمه…………………………………. 3

قسمت اول

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی………… 5

1-1تاریخچه سازمان………………………… 5

2-1 نمودار ساختمانی و تشکیلات………………. 5

3-1 نوع محصولات تولیدی یا خدمات ……………. 5

4-1 شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی……. 5

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 6

1-1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی……….. 6

2-2 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی 6

3-2 امور جاری در دست اقدام………………… 6

4-2 برنامه های آینده……………………… 6

             2-5 تکنیک هایی که توسطرشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار میرود………………………………. 7

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج………… 8

قسمت دوم

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل 1 : پلیمرها به زبان ساده

1- تعریف………………………….. 9

1-1 تهیه پلیمرها……………………. 9

2-1 روش های تولید پلیمرها……………. 9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای………… 10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی…… 10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای…………… 10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها…………….. 11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی……………… 11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک…………….. 11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها……………….. 12

1-4-1 ترموپلاستها…………………….. 12

2-4-1 الاستومرها……………………… 12

3-4-1 ترموپلاستها……………………… 13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر……………… 13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما . 13

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها…………… 16

2- مقدمه……………………… 16

1-2 شکل ظاهری…………………. 16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری………. 17

3-2 اثر حلال های شیمیایی………… 18

4-2 اثر گرمایی…………………. 19

5-2 تعیین مقدار PH……………….. 20

6-2 اشتعال با شعله……………… 21

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری….. 25

3- مقدمه……………………… 25

1-3 آسیاب کردن ……………….. 25

2-3 مخلوط سازی………………… 27

1-2-3 همزن ها………………….. 27

2-2-3 خمیرزن ها………………… 27

3-2-3 مخلوط کننده ها……………. 29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)………. 30

فصل چهارم : اکسترودرها…………………. 32

4- اکسترودر کردن………….. 32

1-4 تعریف …………….. 32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده 33

2-4 مارپیچ اکسترودر………. 35

3-4 انواع مارپیچ ها………. 36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG) …………………………….. 37

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها 38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای…….. 38

2-1-4-4 منطقه تغذیه……… 39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل) 40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ. 41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه  41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه   42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه 42

1-5-4 درجه انتقال ماده ……… 42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار……… 43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN) ……………………………….. 43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار………………….. 45

1-7-4 عمق کانال…………….. 45

2-7-4 پروفیل فشار…………… 46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها…… 46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder)………………………………………. 47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).. 49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه   50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها…… 50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر…. 51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها…………… 52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)………………………………….. 53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری………………… 53

2-2-9-4 شاخص انتقال…………………….. 53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار………………… 54

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن………. 55

5- صنایع اکستروژن …………………….. 55

1-5 لوله های پلیمری…………….. 55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر……….. 57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون……. 58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی….. 59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی …. 59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله …. 60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم… 61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله…. 62

2-1-5 لوله های خرطومی……………. 63

3-1-5 پروفیل …………………… 64

2-5 فیلمهای پلیمری……………….. 64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine 66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی …. 67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی……….. 68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی 69

2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها…………….. 70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی………………… 71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی………… 71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی…………………. 72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی……. 74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی…………… 74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی………. 74

 بخش دوم : p.V.C…………………………. 76

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود 76

  • فرآیندها……………………………… 76
    • فرآیند تعلیقی…………………………. 76

2-1 فرآیند امولسیونی…………………….. 77

3-1 فرآیند توده ای………………………. 78

4-1 فرآیند محلول………………………… 78

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی          . 79

  • مواد ا فزودنی…………………………. 79
    • نرم کننده ها………………………….. 80

1-1-2 انواع فتالات ………………………. 82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک……………… 83

3-1-2 انواع فسفات ………………………. 85

4-1-2 انواع اپوکسی………………………. 85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری……………….. 85

6-1-2 نرم کننده های ویژه…………………. 86

2-2 پایدار کننده ها……………………… 86

1-2-2 پایدار کننده های قلع ………………. 86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی……………………………………….. 88

3-2-2 پایدارکننده های سرب………………… 88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی…………….. 89

3-2 روان کننده ها……………………….. 89

4-2 پرکننده ها………………………….. 92

1-4-2 کربنات کلسیم………………………. 92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا…………………… 93

3-4-2 سولفات باریم………………………. 94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم…………………. 94

5-4-2 الیاف شیشه ……………………….. 96

6-4-2 دوده …………………………….. 95

7-4-2 خاک اره ………………………….. 95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری…………….. 95

1-5-2 آمیزه پودر………………………… 95

2-5-2 آمیزه مذاب………………………… 95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی………………… 95

6-2 مواد کمک فرآیند……………………… 97

1-6-2 فرآیند اکستروژن …………………… 98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی…………….. 99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری…………………… 99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی………………. 99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی……………… 101

7-2 مواد اسفنجی کننده…………………… 101

8-2 رنگینه ها………………………….. 102

1-8-2 رنگدانه ها……………………….. 102

2-8-2 جوهرها…………………………… 102

3-8-2 رنگینه های ویژه…………………… 102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی ……………….. 103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی………………… 103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان……………. 103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان …………….. 103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند ………………………….. 104

  • ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی…………. 104
    • سختی………………………………… 104

2-3 استحکام کششی……………………….. 105

3-3 بازدهی نرم کننده……………………. 105

4-3 افزایش طول نهایی……………………. 105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک …………… 106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه …………….. 106

7-3 پایداری حرارتی……………………… 107

8-3 پایداری نوری……………………….. 107

9-3 سمیت………………………………. 108

10-3 مقاومت شیمیایی…………………….. 108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری……. 108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)…………….. 109

13-3 ویژگی های الکتریکی…………………. 109

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه……. 110 فصل پنجم : روش تهیه فرمولاسیون پی.وی.سی……… 112

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی).. 112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)…………….. 114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)………………… 114

3-1-5 لوله (در فاضلاب) ………………….. 114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)…………… 114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)………………… 114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)   115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم) 115

2-5 پروفیل…………………………….. 116

5-2-5 سایر موارد استفاده ……………….. 117

6-2-5 ورق و فیلم نرم……………………. 117

3-5 صنایع تولید کفش…………………….. 118

4-5 اسفنج پی.وی.سی …………………….. 118

5-5 الیاف روکش شده …………………….. 118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی…………………. 119

7-5 بطری سازی………………………….. 120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی…………….. 120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی………………… 121

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی …. 122

منابع……………………………….. 126

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 20 =