دانلود ترجمه مقاله روانشناسی مشاوره در ایالات متحده آمریکا

دانلود ترجمه مقاله روانشناسی مشاوره در ایالات متحده آمریکا

دانلود ترجمه مقاله روانشناسی مشاوره در ایالات متحده آمریکا

روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

پاتریک اچ مانلی ،لونی ای. دانکن، کلی ای. مکدانل واریک ام سیور

دانشگاه میشیگان غربی،میشیگان،ایالات متحده آمریکا

چکیده

حرفه روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا به تکامل رسید و در بیش ازشش دهه گذشته توسعه یافته است. مقاله حاضرخلاصه بازبینی تاریخی کوتاهی را فراهم می آورد و ظهورروانشناسی مشاوره را درایالات متحده باتوجه ویژه به تأثیرات محیط پیدایش روانشناسی مشاوره را دردهه 1950 نشان میدهد . بررسی تحولات اصلی درروانشناسی مشاوره درایالات متحده بابحث درموردتعریف فعلی و شرح زمینه های. فلسفه،اخذ مجوز،ثبت وصدورگواهینامه ، سازمانهای حرفهای وارتباطات بین المللی همراه می باشد .

مقدمه

روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکانشاندهنده تحولات تاریخی وحرفه ای درطی یک دوره شش دهه میباشد . چندآثارمهم ظاهرشده، حسابهای گسترده ودقیقی ازتاریخ روانشناسی مشاوره درایالات متحده فراهم آورد(هپنروهمکاران، 2000؛. واتلی،1980،1984). این مقاله مروری تاریخی کوتاهی را ارائه داده و ظهورروانشناسی مشاوره رادرایالات متحده را نشان میدهد ودردرجه اول بر روی توسعه روانشناسی مشاوره به عنوان یک حرفه،تمرکزمیکند . بررسی برخی ازتحولات اصلی درروانشناسی مشاوره درایالات متحده با بحث مختصری ازتعاریف جاری همراه بوده و زمینه های. فلسفه، اخذمجوز، ثبت وصدورگواهینامه،سازمانهای حرفهای وارتباطات بین المللی را شرح میدهد .

تاریخچه روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

ریشه ها و منشاء ها

درتوصیف منشاءهای روانشناسی مشاوره درایالات متحده،دونالدسوپر (1955) به طورناگهانی درسال 1951گزارش دادکه،عنوان جدید شغلی روانشناس مشاوره، ویک زمینه جدید روانشناسی،روانشناسی مشاوره،درایالات متحده پدیدارشده است . این منشاء درواقع ازهمگرایی بسیاری ازتأثیرات منحصربه فردتاریخی،اجتماعی،سیاسی،وحرفه ای وتحولات نیمه اول قرن 20 ناشی میشود واتلی در سال (1984) پنج ریشه تاریخی واولیه روانشناسی مشاوره را توصیف نمود :(1) کارفرانک پارسونز در سال (1909) وتوسعه هدایت جنبشهای حرفهای (2) جنبش بهداشت روانی دراوایل قرن بیستم،( 3 ) روان سنجی ها ومطالعه تفاوتهای فردی، (4) ظهور مشاوره ورواندرمانی باروشهای غیرپزشکی وغیرروانکاوی ،به خصوص تاثیر بدوی از کارکلاسیک کارلراجرز با عنوان ،مشاوره وروان درمانی (1942) و (5) توسع هاجتماعی واقتصادی درایالات متحده قبلی ،درطول جنگ جهانی دوم و بعد از آن . پس ازجنگ،میلیونها نفرازجانبازان به خانه بازگشتند وبسیاری از آنها با نگرانیهای سازگاری شغلی وشخصی مواجه شدند. با مسئولیتی که سربازان سابق دولت ایالات متحده (VA) پس ازجنگ،برای ارائه خدمات جامع به جانبازان داشتند ،زمینه برای ظهورورشد روانشناسی مشاوره آماده بود.

Counseling psychology in the
United States of America
PATRICK H. MUNLEY, LONNIE E. DUNCAN,
KELLY A. MCDONNELL & ERIC M. SAUER
Western Michigan University, Michigan, USA

abstract The profession of counseling psychology in the United States of America has
evolved and developed over the last six decades. The current article provides a brief historical
overview and highlights counseling psychology’s emergence in the US with particular attention to
the influences surrounding the birth of counseling psychology in the 1950s. A review of major
developments in counseling psychology in the US is provided along with a discussion of the current
definition and description of the field; philosophy; licensure, registration and certification;
professional organizations; and international linkages

این فایل ورد ترجمه در 12 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 25 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

50,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.