بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا

بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا


مقدمه

اضطراب یکی از مشکلات جامعه بشری است و هر کس در زندگی خود به نوعی دچار اضطراب می گردد تجارب روزمره نشان می دهد که امروزه افراد زیادی در زندگی دنیوی وجود دارند که هر یک به نحوی دچار اضطرابند و بخاطر آن در سستی و انزوا بسر می برند. در زمان ما و در قرن حاضر که روانشناسان از جمله «آیودیون» آن را قرن اضطراب می نامند، سرعت تغییر و پیچیدگیهای جاری قرن و بی توجهی که مذهب و ارزش های خانوادگی، طولانی شدن دوران نوجوانی، پیچیدگیهای تهاجم، عمیق شدن فاصله نسل قدیم و جدید و هم چنین تغییرات آموزشی در کشور به خصوص در دوره توسعه جامعه‌ی امروزی را در معرض ابتلا به انواع بیماریهای روانی به خصوص اضطراب و افسردگی قرار داده است.

هر قدر جامعه‌ی بشری از نظر تکنولوژی و صنعت پیشرفت کند انسان از طبیعت خود دور می شود و احساس تنهایی به او دست می دهد. تقریباً همه افراد آدمی احساس تنش و ناراحتی و یا انتظار وقوع رویدادهای ناگوار را تجربه کرده اند در چنین مواقعی علت تنش به تنهایی تشخیص داده نمی‌شود که در این مواقع اصطلاح اضطراب را در ارتباط با این گونه پدیده ها بکار می‌بریم. اضطراب و ترس از بزرگترین دشمنانی هستند که بشر مجبور است با آن روبرو شود. نظام اضطرابی انسان عصر جدید، هم پا با وحشت ها و هراس‌های مربوط به آن، از پیشینه‌ی اجدادی او برخاسته است. نیمی زمانی که بقا و ادامه‌ی زندگی در یک دنیای بسیار متخاصم ایجاب کننده یک ابزار باشد تا بتواند از خطر آگاه کند شیوه‌ی گریز عامل را به ما می آموزد و به میدان می‌آورد.

از مدتها بخش بزرگی از زندگی انسان را تشکیل می دهند و تمامی جنبه‌های زندگی حال و آینده آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اضطراب امتحان به نوبه خود عاملی مهم در عدم موفقیت انسانهاست البته باید توجه داشت که اضطراب عارضه صنعتی نیست زیرا، در حد تعادل و در جای مناسب می تواند باعث انگیزش مفید شود. مطالعات نشان داده است که اضطراب در حد متعادل در یادگیری بسیاری از مطالب ساده مفید است در حالی که اضطراب بسیار شدید یادگیری مطالب پیچیده را دشوار می کند.

نظام اضطرابی انسان هم یک هشدار دهنده و هم وسیله ای جهت آماده شدن برای فرار از خطر بشمار می آید. بنابراین به موازات توسعه و رشد الگوی زندگی و پیچیده شدن خطرات و تهدیدهای موجود برای بقا غنیمت کمتری داشته و مانند سابق چندان جنبه‌ی مکانیکی ندارد. (شفیع آبادی، 1368، ص 122)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………..

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………..

تعاریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

تعریف اضطراب ………………………………………………………………………………

علل پیدایش اضطراب ………………………………………………………………………..

تجربه اضطراب ………………………………………………………………………………..

تاریخچه اضطراب …………………………………………………………………………….

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] ……………………….

مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی ……………………………………..

انواع اضطراب ………………………………………………………………………………….

اضطراب بهنجار و نابهنجار ……………………………………………………………….

علایم و نشانه های اختلالات اضطراری ……………………………………………….

پنج قاعده برای مقابله با اضطراب ……………………………………………………….

عوامل موثر در زمینه های اضطراب ……………………………………………………

کنترل صفات اضطراب زا …………………………………………………………………..

نحوه مدارا با اضطراب ……………………………………………………………………..

فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب ……………………………………………………

اضطراب در چه کسانی بیشتر است …………………………………………………….

روشهای درمانی برای اضطراب …………………………………………………………

اضطراب امتحان ………………………………………………………………………………

علایم و نشانه های اضطراب امتحان ……………………………………………………

شیوع اضطراب امتحان ……………………………………………………………………..

راه های شناسایی اضطراب امتحان …………………………………………………….

راه های کاهش اضطراب امتحان …………………………………………………………

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………..

جمع بندی ……………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری …………………………………………………………………………………..

نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………

ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………..

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………

جداول شماره 1 الی 20………………………………………………………………………

یافته های استنباطی ………………………………………………………………………….

فرضیه شماره (1)……………………………………………………………………………..

فرضیه شماره (2)……………………………………………………………………………..

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش و نتیجه گیری ………………………………………………………………

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………….

منابع ……………………………………………………………………………………………..

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

24,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.