دانلود پاورپوینت ساختار اجتماعی سازمان

تفکیک دوایر و انسجام سازمانی

یکی از ره آوردهای تفکیک دقیق واحدهای سازمانی این است که ایجاد هماهنگی بین آنها دشوار است.

هماهنگی دو دایره از سازمان را انسجام یا یکپارچگی می نامند.

هنگامی که محیط نا مطمـن باشد برای ایجاد هماهنگی باید مرتبا اطلاعات جمع آوری شود و پردازش شود.

سازمانهایی که در محیط های ساده ومطـمن وپایدارواقع شده اند تقریبا هیچ مدیری را مسوول ایجاد هماهنگی نمی کنند.

هر قدر محیط نامطمِن تر باشد دوایر بیشتر از یکدیگر تفکیک می شوند.

ساختار اجتماعی سازمان چیست؟

ماکس وبر نظریه پردازی است که نظریه بروکراسی رامطرح کرد و سازمان را به عنوان ساختار اجتماعی متشکل از نوعی سلسله مراتب اختیار ، تقسیم کار ، قواعد و رویه های رسمی تصور کرد. مفهوم وبر شکل دهی درک بنیادی از ساختار اجتماعی در نظریه سازمان بسیار تاثیر گذار بود.

ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود نمودار یک نماد قابل رویت از کل فعا لیتها و فرآیند های سازمان است.

مولفه های مهم در تعریف ساختار اجتماعی

ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارش دهی در سازمان است

ساختار سازمانی تعیین کننده افرادی است که به صورت گروهی در دوایر کار میکنند

ساختار سازمانی در برگیرنده  طرح سیستم هایی می شود که به وسیله آن فعا لیتهای همه دوایر هماهنگ و یکپارچه می گردد.

فهرست مطالب:

تفکیک دوایر و انسجام سازمانی

ساختار اجتماعی سازمان چیست؟

مولفه های مهم در تعریف ساختار اجتماعی

انواع ساختار سازمان

ابعاد ساختار اجتماعی سازمان

شاخص های تعیین پیچیدگی

شاخص های میزان تمرکز و عدم تمرکز

شاخص های تعیین رسمیت در یک سازمان

شاخص تعیین حیطه نظارت

مدلهای پویای ساختار اجتماعی

چرخه حیات سازمان

مراحل رشد در سازمانهای نوپا

سازماندهی بر مبنای الگوی پنج وجهی مینزبرگ

بخشهای مدل پنجگانه مینزبرگ

انواع ساختار سازمان از نظر مینزبرگ

ساختار ساده

مزایای ساختار ساده

معایب ساختار ساده

کاربرد ساختار ساده

ویژگیها و کاربرد بوروکراسی ماشینی

مزایا و معایب بوروکراسی ماشینی

ویژگیها وکاربرد ساختار بروکراسی حرفه ای

مزایا و معایب ساختار بروکراسی حرفه ای

ویژگیها و کاربرد ساختار چند بخشی  

مزایای ساختار چند بخشی

معایب ساختار چند بخشی

ویژگیها وکاربرد ادهو کراسی 

مزایای ساختار ادهو کراسی

معایب ساختار ادهوکراسی

مکانیزم های هماهنگی در سازمان از نظر مینزبرگ

فهرست منابع

این فایل پاورپوینت در 33 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

39,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.