ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی


ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی :
فصل اول‌: ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری‌

1 ـ 1 ـ پیاده رو
1ـ 1 ـ 1 ـ حداقل عرض مفید پیاده رو 120 سانتیمتر باشد.
1ـ 1 ـ 2 ـ رعایت حداقل 120 سانتیمتر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علت نصب‌آن در پیاده رو برنامه ریزی می‌گردد اجباری است‌.
1ـ 1 ـ 3 ـ حداکثر شیب عرض پیاده‌رو دو درصد باشد.
1ـ 1 ـ 4 ـ حداکثر شیب طولی پیاده‌رو هشت درصد باشد.
1ـ 1 ـ 5 ـ حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده‌رو که نسبت به هم اختلاف سطح دارند درسرپیچ‌، سه درصد باشد.
1ـ 1 ـ 6ـ ایجاد جدول یا اختلاف سطح بین پیاده‌رو و سواره الزامی است‌.
1ـ 1 ـ 7 ـ ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر بین پیاده رو، باغچه یاجوی کنار پیاده روالزامی است‌.
1ـ 1 ـ 8 ـ پوشش کف پیاده‌رو باید از مصالح سخت و غیرلغزنده باشد.
1ـ 1 ـ 9 ـ هرگونه شیرفلکه و سایر اجزای تأسیسات شهری در فلکه معابر باید در محفظه‌مناسب در نظر گرفته شود.
1ـ 1 ـ 10 ـ همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده‌رو الزامی است‌.
1ـ 1 ـ 11 ـ استفاده از هرگونه شبکه در سطح پیاده رو ممنوع است‌.

1ـ 2 ـ پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو
1ـ 2ـ 1ـ پیش‌بینی پلهای ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو و حداکثر در هر 500 متر فاصله الزامی‌است‌.
1ـ 2ـ 2ـ اتصال پلهای ارتباطی و پیاده‌رو باید بدون اختلاف سطح باشد، در صورت وجوداختلاف سطح‌، رعایت ضوابط ذکر شده در فصل سطح شیبدار الزامی است‌.
1ـ 2ـ 3ـ حداقل عرض پلهای ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده رو نصب می‌شوند، برابر عرض‌پیاده رو باشد. حداقل عرض پلهای ارتباطی عمود بر مسیر پیاده‌رو 150 سانتیمتر باشد.
1ـ 2ـ 4ـ محل ارتباط پیاده‌رو و سواره‌رو باید دارای علائم حسی قابل تشخیص برای نابینایان‌باشد.
1ـ 2ـ 5ـ ساختن پل یا سطح لغزنده ممنوع است‌.

این فایل ورد در 12 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *