or or

بایگانی ماهانه: شهریور 1396

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی شهر

دانلود پاورپوینت مبانی برنامه ریزی کالبدی شهر منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی آمس راپاپورت مقدمه با بررسی و شناخت رفتار انسانی (به عنوان  عاملی مهم و تاثیرگذار بر تاریخ شهروشهرسازی) بر اساس بینشی فرهنگی و مردم شناسانه می توان به زیربنای تمدن شهری پی برد. تعاریف شهر هاردوی 10 معیار در تعریف شهر: 1..وسعت و جمعیت زیاد با توجه به زمان و مکان خود 2.ثبات 3.داشتن حداقل تراکمی خاص در رابطه با زمان و مکان خاص خود 4.ساخت و بافت مشخص و خوانا به وسیله ی خیابان ها و فضاهای شهری 5.محلی برای کار و زندگی مردم 6.وجود حداقلی از عملکردهای خاص شهری چون بازار،مراکز اداری و یا سیاسی،مراکز نظامی،مراکز مذهبی، 7.وجود سلسله مراتب اجتماعی ناهمگن و متفاوت 8.وجود یک مرکز اقتصادی شهری در زمان و مکان خاص خود که یک حوزه نفوذ کشاورزی را به هم پیوند داده 9.مرکز خدماتی برای مناطق همجوار 10.مرکز اشاعه ی فرهنگ که از یک شیوه ی زندگی شهری با توجه به زمان و مکان خاص خود برخوردار باشد   فهرست مطالب: مقدمه مبدا شهرها تعاریف شهر شهرهای آمریکایی شهرهای اروپایی شهرهای اسلامی عملکردهای انتظام بخش طرح،نظام ومدل نظام محیط زیست سیستم های مقایسه ای نظم دهی مجتمع های زیستی سنتی شهرهای چین باستان …

فرهیخته گرامی، برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...