ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی

موضوع:

ارزش در معرض خطر و بازدهی‌های حدی در بازار سکه بهار آزادی و بازار سهام در ایران: با استفاده از تئوری ارزش حدی

چکیده تحقیق
اندازه‌گیری ریسک بازار مسأله‌ای است که از دیرباز ذهن محققان را به خود مشغول ساخته است. در این زمینه رویکردهای مختلفی ارائه شده است. این رویکردها را می‌توان بر اساس تکنیک‌های آماری مورد استفاده در سه طبقه رویکردهای پارامتریک، نیمه‌پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم‌بندی نمود به‌ طوری ‌که اغلب سنجه‌های ریسک[1] در قالب این رویکردها، ریسک را انداه‌گیری می‌نمایند. در میان سنجه‌های مختلف ریسک، ارزش در معرض خطر[2] ، یک سنجه‌ای نوظهور است. در این تحقیق عملکرد ارزش در معرض خطر پارامتریک در پیش‌بینی ریسک شاخص بازدهی نقدی بورس اوراق بهادار تهران و سکه بهار آزادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج حاصل از پس‌آزمایی[3] مدل‌های ارزش در معرض خطر در این مطالعه حاکی از اینست که اولاً مدل‌هایی که پویایی‌های بازده و نوسانات بازده را در نظر می‌گیرند، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد بهتری دارند. در تحقیق پیش روی، این مدل‌ها به ترتیب شامل مدل‌های خودبازگشتی- میانگین متحرک[4] و مدل‌های خودبازگشتی مشروط بر ناهمسانی واریانس[5] می‌باشد. ثانیاً مدل‌هایی که در برازش توزیع پارامتریک به داده‌ها دارای انعطاف می‌باشند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهند. در این مطالعه مدل فراتر از آستانه[6] در شمار این مدل‌ها قرار دارد.

از طرفی متوسط زمان انتظار برای یک شاخص که نشانگر بازدهی روزانه پایین‌تر از آستانه 01/0 می‌باشد 3 روز و همچنین برای یک دوره زمانی ثابت، احتمال مشاهده حداقل بازدهی روزانه بالا‌تر از آستانه 01/0- برای یک روز آینده حدود 27% می‌باشد.

کلید واژه: متوسط زمان انتظار، بازدهی حدی، تئوری ارزش فرین، ارزش در معرض خطر، رویکردهای پارامتریک، ریسک.
[1]- Risk Measures
[2]- Value-at-Risk (VaR)
[3]- Backtesting
[4]- AutoRegressive- Moving Average (ARMA)
[5]- General Auto Regressive Conditional Heteroskedastisity (GARCH)
[6]- Peak Over Threshold

 

1-1- مقدمه
سرمایه‌گذاران به‌ هنگام اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری به ‌طور همزمان ریسک و بازده حاصل از گزینه‌های سرمایه‌گذاری را مد نظر قرار می‌دهند. این دو بعد سرمایه‌گذاری یعنی ریسک و بازده اگر نگوییم که تنها ابعاد تأثیر‌گذار در زمینه تصمیمات سرمایه‌گذاری هستند، بدون شک مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند. در واقع آنچه که از آن به‌ عنوان رفتار عاقلانه[1] تعبیر می‌شود، چیزی جز توجه صرف به این دو بعد به ‌هنگام تجزیه و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیست. در ادبیات مالی و اقتصادی به‌ وضوح عنوان می‌شود که فرد عاقل کسی است که به دنبال دست‌یابی به سطح معینی از بازده با تحمل حداقل ریسک ممکنه است. به ‌عبارتی دیگر وی خواستار دستیابی به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک می‌باشد. بنابراین ریسک جزء جدانشدنی بازده است و نمی‌توان در مورد بازده سرمایه‌گذاری بدون توجه به ریسک مترتب بر آن صحبت نمود. به بیانی دیگر ریسک صفت بازده است و نمی‌توان هیچ موصوفی را صرف‌نظر از صفتش تشریح نمود. عکس این مطلب نیز دارای اعتبار است یعنی نمی‌توان هیچ صفتی را بدون توجه به موصوفش مورد بررسی قرار داد. دقیقاً به همین دلیل است که مدل‌های موجود برای تشریح بازده دارایی‌ها با مدل‌ها ریسک بازده دارایی‌ها تکمیل می‌گردند و مدل‌های ریسک، دارای جزء بازده می‌باشند. اگر ریسک و بازده یک دارایی را با عنوان متغیر مد نظر قرار دهیم، به تفاوت عمده‌ای میان این دو متغیر دست می‌یابیم. بازده یک متغیر کمی و ریسک یک متغیر کیفی است. بدیهی است که اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی به مراتب ساده‌تر از متغیرهای کیفی است. اندازه‌گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت کاری بس چالش‌برانگیز و مستلزم دقت و تلاشی وصف‌ناپذیر است. به ‌همین دلیل است که هنوز هم تلاش برای کمی‌سازی ریسک و جستجو برای ارائه مدل‌های دقیق‌تر و منطقی‌تر ادامه دارد.

طبقه‌بندی‌های گوناگونی از ریسک ارائه شده است. یکی از طبقه‌بندی‌ها بر اساس عوامل ایجاد نوسانات در بازده دارایی‌ها می‌باشد. بر اساس این طبقه‌بندی ریسک به ریسک بازار، اعتباری، عملیاتی، نقدینگی، سیاسی و … تقسیم می‌شود. مثلاً ریسک بازار، ریسک زیان ناشی از حرکات[2] یا نوسانات[3] غیرمنتظره در قیمت‌ها یا نرخ‌های بازار می‌باشد و با این تعریف می‌توان آن را از سایر انواع ریسک مثل ریسک اعتباری و عملیاتی تمیز داد.

در پی مطالعات محققان، ابزارهای مختلفی برای اندازه‌گیری ریسک، معرفی شده است. هر کدام از این ابزارها، اغلب برای اندازه‌گیری نوع معینی از ریسک توسعه یافته است. در سال‌های اخیر، سنجه‌ای عمومی برای اندازه‌گیری ریسک وارد ادبیات مالی شده است. ابزاری که به دلیل ویژگی‌هایش به‌ سنجه‌ای استاندارد برای اندازه‌گیری انواع مختلف ریسک تبدیل گشته است. شاهد این مدعا پیمان کمیته نظارت بر بانک‌ها یعنی بال[4] در جهت کمی‌سازی ریسک مؤسسات مالی و خصوصاً بانک‌ها است. این پیمان به بانک‌ها توصیه می‌کند که برای اندازه‌گیری ریسک بازار، اعتباری[5] و عملیاتی[6] از مدل‌های این سنجه ریسک استفاده کنند. به علاوه الزامات کفایت سرمایه بانک‌ها نیز بر اساس پیش‌بینی‌های این سنجه از ریسک پیش‌روی مؤسسات مالی تعیین می‌گردد. هم‌چنین بسیاری از بورس‌های اوراق بهادار از جمله بورس اوراق بهادار نیویورک[7] شرکت‌های پذیرفته شده را ملزم به افشای ریسک بر اساس این سنجه به‌ عنوان یکی از گزینه‌های افشا نموده‌اند. این سنجه ارزش در معرض خطر[8] می‌باشد.

 

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق
درک تأثیر حوادث حدی بازار برای مدیران دوران بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است. بررسی‌های تجربی ما نشان می‌دهد که توزیع‌های بازدهی، صرفاً با روش­های معمولی مشخص نمی‌شوند و اینکه حداکثر و حداقل میزان بازدهی می‌تواند به صورت رضایت بخشی در چهارچوب ارزش‌های حدی مدل سازی شود.

فرضیه ارزش حدی (EVT) در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران را به طور قابل ملاحظه‌ای به خود جلب نموده است. (لیدبتر، 1993؛ رایس و توماس، 1997) و کاربردهای بسیاری در زمینه امور مالی داشته است. (دانلسون و دی و رایس، 1998؛ مک نیل، 1998 و لانگین، 2000)

در بازارهای مالی حرکات حدی قیمت‌ها ممکن است مشابه به تصحیح بازار در خلال دوره‌های معمولی و یا مشابه حوادث بازار سهام و یا سقوط بازار اوراق قرضه و یا بحران ارز در خلال دوره‌های غیرطبیعی باشد. اخیراً در بازارهای نوظهور، بازار حوادث حدی بسیاری را تجربه کرده­اند. نمونه‌هایی از این وقایع شامل کاهش ارزش پولی مکزیک در پایان سال 1994، بحران اوراق قرضه براتی در ابتدای سال 1995، کاهش ارزش پولی کشورهای آسیایی در خلال سال 1997 و بحران روسیه در سال 1998 می­شود. آشفتگی اخیر که در بازارهای مالی آسیا به وجود آمده است، فرصت‌های توزیعی جالبی را جهت استفاده از فرضیه ارزش حدی برای تجزیه و تحلیل این بازارها فراهم می­سازد. بحران مالی آسیای شرقی که در نیمه‌های سال 1997 شروع شد، یکی از حوادث اقتصادی چالش‌‌برانگیز و جدی در دهه 1990 بوده است. اگر چه عوامل مختلفی موجب بحران پولی آسیا شدند اما چند عامل در تمام کشورهای آسیایی که این بحران را تجربه کرده‌اند مشترک بوده است: سیستم نرخ ارز انعطاف‌ناپذیر، سیستم بانکداری ضعیف و وام‌های خارجی بیش از اندازه در میان تمام کشورها که دچار سقوط ارزش پولی و قیمت سهام شدند مشترک بود. براساس اهمیت آسیای شرقی در اقتصاد جهانی، بحران این منطقه از تأثیرات منطقه‌ای و شدیدی مانند سقوط قابل توجه ارزش پول‌های ملی و سقوط شدید در شاخص‌های سهام بوده است. درک تأثیر حوادث حدی بازار مانند بحران مالی آسیای شرقی برای مدیران دوره بحران از اهمیت بسیاری برخوردار است. (اوینگ، 1995 و لانگین، 2000)

[1]- Rational Behaviour
[2]- Movements
[3]-Volatilities
[4]- Basel
[5]- Credit
[6]- Operational
[7]- NYSE
[8]- Value-at-Risk

 

فهرست

چکیده تحقیق.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق 7

1-5- هدف کاربردی 8

1-6- سؤالات تحقیق 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق 8

1-8- متغیرهای تحقیق 9

1-9- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 9

1-10- محدودیت‌های تحقیق 9

1-11- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 12

2-1-1- مفهوم ریسک… 12

2-1-2- مدیریت ریسک… 13

2-2- ارزش در معرض ریسک 13

2-2-1- دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR) 15

2-2-2- سطح اطمینان و افق زمانی.. 16

2-3- مدل‌سازی ریسک 19

2-3-1- مدل‌های پیش‌بینی بازده‌ و تلاطم بازده 19

 

ابجد

2-3-2- رویکردهای مدل‌سازی ریسک… 31

2-4- رویکردهای پارامتریک 32

2-4-1- مشخصه‌ها و مفروضات.. 33

2-4-2- مدل‌های پارامتریک… 34

2-5- محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی 38

2-5-1- مبانی آماری روش سنتی مدل سازی داده‌‌های حدی.. 40

2-5-1-1- برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته. 43

2-5-1-2- محاسبه ارزش در معرض ریسک… 45

2-6- متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص 47

2-6-1- مبانی آماری روش نوین مدل‌سازی داده‌های حدی (رویکرد فراتر از آستانه) 49

2-6-2- تکامل رویکردهای مقدار حدی.. 62

2-7- پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر 63

2-7-1- پس‌آزمایی چیست؟. 63

2-7-2- روش‌های پس‌آزمایی.. 64

2-8- سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین 76

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 80

3-1-1- نحوه انتخاب نمونه. 80

3-1-2- فرضیه‌ها: 81

3-2- انتخاب مدل‌ها 81

3-2-1- انتخاب مدل‌های ارزش در معرض خطر. 81

3-2-1-1- انتخاب فرض توزیعی.. 82

3-2-1-2- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی بازده 82

3-2-1-3- انتخاب مدل‌های پیش‌بینی نوسان. 82

3-2-1-4- انتخاب افق پیش‌بینی.. 84

3-2-1-5- انتخاب سطح اطمینان. 85

3-2-2- انتخاب مدل‌های‌ پس‌آزمایی.. 85

3-3- نحوه برآورد پارامترها و محاسبه ارزش در معرض خطر 85

3-3-1- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی بازده 86

3-3-2- نحوه برآورد پارامترهای مدل‌های پیش‌بینی نوسان. 87

 

هوز

3-3-3- استخراج و یا برآورد صدک توزیع مفروض… 88

3-3-4- محاسبه ارزش در معرض خطر. 89

3-3-5- نحوه پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر. 89

3-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص 94

3-5- سایر مشخصات تحقیق 95

3-6- نرم‌افزارهای مورد استفاده 97

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیل داده‌ها و برآورد پارامترها 99

4-1-1- تحلیل‌های پیش از برآورد. 99

4-1-2- برآورد پارامترها 105

4-1-3- تحلیل‌های پس از برآورد. 113

4-2- محاسبه ارزش در معرض خطر 119

4-3- پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر 121

4-4- نحوه محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین‌تر از یک آستانه خاص 125

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 127

5-2- نتایج حاصل از بررسی ویژگی‌های شاخص بورس تهران و سکه بهار آزادی 127

5-3- نتایج حاصل از برآورد پارامترها و تحلیل آن‌ها 127

5-4- نتایج حاصل از  پس‌آزمایی مدل‌های ارزش در معرض خطر 128

5-5- نتایج حاصل از محاسبه متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی حدی 129

5-6- محدودیت‌های تحقیق 129

5-7- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 130

5- 8- توصیه‌های کاربردی 130

منابع فارسی.. 131

منابع انگلیسی.. 133
حطی

این فایل ورد در 151 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.