or

نوشهر گرایی رویکرد نوین در برنامه ریزی و طراحی شهری

نوشهر گرایی رویکرد نوین در برنامه ریزی و طراحی شهری

چکیده  :

نوشهرگرایی به عنوان یک رویکرد جدید طراحی و برنامه ریزی شهری درانتقاد به شهرســازی دوران معاصر که دارای الگویی پراکنده، غیر انسانی و ماشینی است شــکل گرفته اســت. این رهیافت آمیزه ای از سبکهای معماری، رشد هوشمند، مخالفت با توسعه پراکنده و شهرسازی پایدار مبتنی بر حمل و نقل عمومی است.این رویکرد امروزه هدایت و رهبری نسل پست مدرن طراحان و برنامه ریزان را برعهده دارد و یکی از مهمترین رویکرد های برنامه ریزی شهری در این قرن محسوب می شود. اصول اولیه این رویکرد بر مبنای به کار گیری اصول سنتی شهرســازی پایدار در شهرسازی انسانگرا ی گذشته، بوده است. هدف از این نوشتار، معرفی رویکرد نوشهرگرایی بر مبنای نگرش انسانگرایانه شهرسازی سنتی در مقابل نگرش اتومبیل گرای شهرسازی مدرن، و نحوه به کارگیری آن در کشورهای توسعه یافته، می باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیل- مقایسه ای، به معرفی رویکرد نوشهرگرایی(نوشهرسازی انسان گرا) پرداخته می شود. در این راستا، نحوه شکل گیری، محتوی نظری، نظریه پردازان، ابعاد و ویژگی های رویکرد مذکور تشریح می گردد. نتابج این بررسی روشن نمود که ماهیت و شرایط شکل گیری نهضت نوشهرگرایی، به منظور به کارگیری در فرایند برنامه ریزی و طراحی شــهری در راستای دستیابی به اهداف شهرسازی پایدار بسیار حرکت جدیدی بوده و می تواند منجر به پیدایش فضاهای پایدار گردد(شیعه، 21:1390).

کلمات کلیدی:نوشهرگرایی، واحد همسایگی، حوزه، راه های دسترسی، TND، TOD

Download “نوشهر گرایی” نوشهر-گرایی.zip – 18 بار دانلود شده است – 20 KB

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.