دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی

مقدمه

فرانسوی ها با انگلیسی ها فرق دارند، عرب با کانادایی ها متفاوت است، آلمانی ها با استرالیایی ها تفاوت دارند و ژاپنی ها با آمریکایی ها متفاوت اند. در یک سیستم اقتصاد جهانی مدیران باید تفاوتهای فرهنگی را درک کنند و شیوه مدیریت و سازمانهای خود را بر آن اساس تعدیل نمایند.

تفاوت کارگران آمریکایی با ژاپنی

تحقیقاتی که بر روی تفاوتهای کارگران این دو کشور انجام شده به نتایجی انجامیده است، آنچه در زیر      می آید برخی از این تفاوتهاست:

کارگران ژاپنی کارگران آمریکایی
§به صورت گروهی کار می کنند.

§به میزان بسیار کمی جابجا می شوند.

§برای حل مسائل، ابتکار عمل به خرج می دهند.

§گروه را معرف خود می دانند، از تنهایی اجتناب می کنند.

§به مسئولیت گروهی اعتقاد دارند.

§از تضاد و تعارض پرهیز نمی کنند.

§غیر رسمی و روراست هستند.

§علاقه ای به پذیرفتن مسئولیت فردی ندارند.

§خطرپذیر هستند و برای رهبران واقعی یا واجد شرایط احترام قائل اند.

§تنها کار می کنند.

§به میزان زیادی جابجا می شوند.

§طبق دستورالعمل، مسائل را بصورت سیستماتیک حل می کنند.

§به مسئولیت فردی اعتقاد دارند.

§از تضاد و تعارض پرهیز می کنند.

§اختیارات و مسئولیت واحد را می پذیرند.

§به سلسله مراتب اختیارات توجه می کنند.

§محتاط هستند و از خطر اجتناب می کنند.

فهرست:

شرکت های چندملیتی

رویارویی با مسائل بین المللی

ارزیابی تفاوت بین کشورها

تحقیقات تفاوتهای فرهنگی

تحقیق کلاکهان و استرادبک

1. رابطه با محیط

2. توجه به زمان

3. ماهیت فرد

4. توجه به فعالیت

5. توجه به مسئولیت

6. مفهوم فضا

تحقیق هاف استد

1. فردگرایی در مقایسه با جمع گرایی

2. اختلاف قدرت

3. اجتناب از پدیده عدم اطمینان

4. مرسالاری در مقایسه با زن سالاری

نمونه هایی از ابعاد فرهنگی در تحقیق هاف استد

 

این فایل پاورپوینت در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

28,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.