دانلود مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی  مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان

چکیده
پیش زمینه  :
سیستم مراقبت سلامتی هلند با چالش های بزرگی در رابطه با تقاضا در مراقبت از سالمندان و مهارت های مورد نیاز پرستاران و پزشکان برای مواجه با این تقاضا روبرو میباشد  . در حال حاضر، تمرکز اصلی مراقبت های بهداشتی در هلند بر بیماری و درمان است . با این حال، سالمندان ( افراد ناتوان و ضعیف )   نیاز به مواقبت وحمایتی دارند تا وظایف روزانه و رفاهشان  را  در نظر گیرد  . بنابراین، متخصصین مراقبت های بهداشتی ، به ویژه کسانی که در مراقبت های اولیه نظیر: پزشکان و پرستاران عمومی تخصص دارند  ، با یک تغییر الگو در اهمیت   درمان بیماری به ترویج سلامت ( پیری سالم ) به چالش کشیده میشوند  . برای تشخیص این تغییر در رفتار حرفه ای نیاز به تحصیلات تخصصی میباشد.  شواهد نشان می دهد که تحصیلات حرفه ای  ( IPE ) می تواند نقش مهمی را در ارتقای صلاحیت های حرفه ای به منظور ارائه مراقبت های سالمندان ایفا کند که به طور موثری ، یکپارچه و هماهنگ میباشد . با این حال ، IPE به ندرت در مراقبت های اولیه هلند مورد استفاده قرار میگرد   . بنابراین، هدف   این مطالعه مقدماتی ، توسعه یک برنامه IPE برای پزشکان عمومی و پرستاران قراردادی و ارزیابی   احتمال یک برنامه IPE برای حرفه ای ها با زمینه های مختلف آموزشی و تاثیر آن بر تقسیم وظایف و مسئولیت های حرفه ای است .
روش ها :
ده پزشک عمومی و ده پرستار قراردادی از هشت شیوه مراقبتی در دو استان در شمال هلند، گرونینگن و درنته ( کل جمعیت 1.1 میلیون نفر(  در برنامه مقدماتی IPE  شرکت کردند . یک طرح از روش های مختلط که شامل روش های کمی و کیفی است برای ارزیابی برنامه  IPE مورد استفاده قرار گرفت .
نتایج  :
در طول برنامه ، وظایف و مسئولیت ها ، خصوصا، آن هایی که  مرتبط با  طرح مراقبتی هستند ، ازپزشکان عمومی به  پرستاران قراردادی تغییر یافت.  نگرش شرکت کنندگان نسبت به افراد مسن ( مراقبت از آنها  ) تغییر یافت  و ابزار قراردادیی برای تنظیمات ضروری افراد مسن و بحث در مورد کاربرد   داروهایشان ، به عنوان ارزش افزوده به توسعه طرح مراقبت  در نظر گرفته شد .
نتیجه گیری  :
نتایج این مطالعه مقدماتی نشان می دهد که یک برنامه آموزش حرفه ای برای حرفه ای ها با پیش زمینه های مختلف آموزشی ( پزشکان عمومی و پرستاران قراردادی ) امکان پذیر است و دارای ارزش افزوده در تعریف جدید وظایف و مسئولیت ها در میان پزشکان عمومی و پرستاران قراردادیاست .

Interprofessional education in primary care for
the elderly: a pilot study
Barth Oeseburg1*, Rudi Hilberts2, Truus A Luten3, Antoinette VM van Etten4, Joris PJ Slaets5 and Petrie F Roodbol1,2

Abstract
Background: The Dutch health care system faces huge challenges with regard to the demand on elderly care and
the competencies of nurses and physicians required to meet this demand.
At present, the main focus of health care in the Netherlands lies on illness and treatment. However, (frail) elderly
need care and support that takes their daily functioning and well-being into consideration as well. Therefore, health
care professionals, especially those professionals working in primary care such as GPs and practice nurses, will be
challenged to a paradigm shift in emphasis from treating illness to promoting health (healthy ageing). Interprofessional education is necessary to realise this shift in professional behaviour. Evidence indicates that interprofessional
education (IPE) can play a pivotal role in enhancing the competencies of professionals in order to provide elderly
care that is both effectively, integrated and well-coordinated. At present, however, IPE in primary care is rarely
utilised in the Netherlands. Therefore, the aim of this pilot study was to develop an IPE program for GPs and
practice nurses and to evaluate the feasibility of an IPE program for professionals with different educational
backgrounds and its effect on the division of professionals
tasks and responsibilities.
Methods: Ten GPs and 10 practice nurses from eight primary care practices in two provinces in the north of the
Netherlands, Groningen and Drenthe (total population about 1.1 million people), participated in the pilot IPE
program. A mixed methods design including quantitative and qualitative methods was used to evaluate the IPE
program.
Results: During the program, tasks and responsibilities, in particular those related to the care plan, shifted from GP
to practice nurse. The participants
attitude toward elderly (care) changed and the triage instrument, the practical
tool for prioritising preferences of the elderly and discussing their medication use, was considered to have an
added value to the development of the care plan.
Conclusions: The results of this pilot study show that an interprofessional education program for professionals with
different educational backgrounds (GPs and practice nurses) is feasible and has an added value to the redefining of
tasks and responsibilities among GPs and practice nurses.
Keywords: Interprofessional, Learning, Primary care, Physician, Nursing

این فایل ورد ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.