دانلود پاورپوینت تولید مثل

همه ی جاندارانی که پیرامون ما هستند یا تک سلولی و یا پر سلولی هستند هر یک از این جانداران توانایی دارند که هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل کنند.

اهمیت تولید مثل

در میان ویژگیهایی که جانداران را از موجودات بی جان متمایز می کند،‌شاید تولید مثل مهم ترین آنها باشد. زیرا در بین آثار حیات مختلف،‌مانند تغذیه، تنفس و حرکت و ….هیچکدام به اندازه ی تولید مثل تفاوت موجودات زنده و غیرزنده را نشان نمی دهد. شما ویروس ها را به عنوان گروهی که درمرز میان موجودات بی جان و جاندار قرار دارند می شناسید. ویروس ها نیز به نوعی تولید مثل می کنند. گرچه این عمل آن ها بوسیله ی سلول میزبان (سلولی که به آن وارد شده اند) صورت می گیرد. به هر حال تولید مثل تقریباً مهم ترین شباهتی است که ویروس ها به موجودات زنده دارند. هر جانداری دیر یا زود می میرد. اگرموجودات زنده تولید مثل نکنند، به زودی همه جانداران روی زمین از میان خواهند رفت.
بنابراین تولید مثل نقش اصلی را در بقای نسل جاندار به عهده دارد.

انواع تولید مثل

—تولید مثل ویژگی و عملی است که موجب تولید جانداران جدید از همنوعان خود می گردد.

—تولید مثل در جانداران به دو روش صورت گیرد:
الف – غیرجنسی :
روشی که در آن موجود یک فرد برای بوجود آمدن جانداران جدید کافی است.
ب – جنسی :
روشی که در آن بوجود آمدن جانداران جدید وابسته به وجود «دو جنس» مختلف است که معمولاً از آن ها به عنوان نر و ماده نام می برند.

—برخی از موجودات زنده فقط به یک روش و بعضی به هر دو روش تولید مثل می کنند.

فهرست:

تولید مثل غیرجنسی

انواع تولید مثل غیرجنسی

انواع تولید مثل رویشی غیرجنسی

تولید مثل در گیاهان

تولید مثل جنسی

تولید مثل جنسی در گیاهان گلدار

تولید مثل جنسی در جانوران

الف – ایجاد امکان لقاح

تولید مثل در آدمی

تخمدان

این فایل پاورپوینت در 20 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

23,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.