دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود ببخشم ؟

بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی  های کتبی وشفاهی سطح عملکرد پایینی دارند  آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودند و با همه تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.

در بسیاری از مواقع می  دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش ها قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.

با مشاهده ی این مساله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعه کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شده  قبلی توانستم قبل از نوبت اول، با برگزاری   جلسات  با اولیا و با  اجرای سه روش شامل:

1 – دادن برنامه پیشنهادی درسی

2 – رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

3 – درخواست  نظارت بر تکالیف و اموردرسی دانش آموزان توسط اولیا در منزل

روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین عملکرد آنها را از نیاز به تلاش بیشتر به  قابل قبول و قابل قبول ها را به خوب رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

مقدمه

تربیت فرزند با همۀ سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارو مسؤلیت های سخت وسنگین است.

تا روزی که طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نماید و زمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.

همه آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارند و همۀ آ نان که در سایۀ لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند.

 

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی    ………………………………………………… 1

چکیده  ………………………………… ………………………………………………2

مقدمه ………………………………………….. ……………………. 3

توصیف وضع موجود ……………………………………………..5

گردآوری شواهد1

الف: عملکرد سه ماهه  ……………….. ……………………………………………………..7

ب: مصاحبه با دانش آموزان  ……………………………………..9

ج: مصاحبه با والدین ……………… .. …………………………………………………………..10

د: مصاحبه با همکاران …………………. …………………………………………………………..12

پیشینه ی تحقیق ………………………….. ……………………………….13

تجزیه و تحلیل داده ها …………………. ……………………………………………16

یافتن راه حل ها ………………………. …………….. ……………..17

انتخاب طرح جدید و اجرای آن ………….. . ………. ……………………………20

گردآوری شواهد 2 ………………………….. ……………………………24

اعتباربخشی و ارزیابی …………………. ………… ………………..25

نتیجه گیری، ایرادها و پیشنهادها ………….. . …. ……………………….28

فهرست منابع ……………… ………. …………………………30

این فایل ورد در 34 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

55,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + چهارده =