دیاگرام نحوه قرارگیری فضاهای هتل

شامل فضاهای زیر:

دیاگرام نحوه قرارگیری فضاهای هتل

نمودار دفتر لابی

دیاگرام ارتباطی طبقات

آشپزخانه

دیاگرام مجاورت خدمات غذایی

دیاگرام فضاهای مربوط به جلسات و ضیافت ها

نمودار مجاورت فضاهای مربوط به کارکنان

دیاگرام نواحی خدماتی دور از دید

نمودار مجاورت فضاهای رختشویخانه و خانه داری

نمودار مجاورت فضاهای مهندسی

 

این فایل پاورپوینت در 10 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

14,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.