اصول خلاصه نویسی

طریقه درست خلاصه نویسی کردن
به طور کلی خلاصه نویسی و یادداشت برداری به چهار دلیل پیشنهاد میشود: اول اینکه هنگام مطالعه و دقیق خوانی از اصول مهم به شمار میآید و در عمیق تر کردن یادگیری مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کمتر شده و امکان مرورهای چندین باره را به شکلی سریع فراهم می کند و سوم اگر به شیوهای صحیح انجام گیرد به هنگام مرور بهتر و مؤثر از خود مطلب مفید واقع می شود و چهارم این امکان را فراهم میکند که تمام مطالب و مباحث مرتبط با یک موضوع را که در کتاب درسی، جزوه، کتاب کمک آموزشی و هر منبع دیگری پراکنده باشد را در یک جا جمع آوری کرده و از پراکنده خوانی جلوگیری نمود.
ابزار کار
خلاصه نویسی علاوه بر ابزارهای رایجی که هنگام مطالعه دارید تنها یک ابزار مجزا لازم دارد و آنهم دفترچه یادداشت میباشد.از خلاصه نویسی در برگههای پراکنده و بدون صحافی خودداری نمایید چرا که با گذر زمان حجم یادداشتها افزایش خواهد یافت و ترتیب آنها به هم خواهد خورد که یافتن و مرتب نمودن آنها زمان و انرژی زیادی میطلبد و کاری خسته کننده است .می توانید از یک سر رسید قدیمی یا دفترچه یادداشت با اندازه مناسب برای این منظور استفاده کنید.
روش های مختلف
آنچه که ما با عنوان کلی خلاصه نویسی از آن یاد می کنیم، شامل فنون مختلف یادداشت برداری، حاشیه نویسی، خط کشی زیر جملات، دسته بندی و علامتگذاری میشود که در ادامه به توضیح در مورد آنها کدام خواهیم پرداخت.
به طور کلی خلاصه نویسی و یادداشت برداری به چهار دلیل پیشنهاد میشود: اول اینکه هنگام مطالعه و دقیق خوانی
از اصول مهم به شمار میآید و در عمیق تر کردن یادگیری مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کمتر شده و امکان
مرورهای چندین باره را به شکلی سریع فراهم می کند و سوم اگر به شیوهای صحیح انجام گیرد به هنگام مرور بهتر و
مؤثر از خود مطلب مفید واقع می شود و چهارم این امکان را فراهم میکند که تمام مطالب و مباحث مرتبط با یک
موضوع را که در کتاب درسی، جزوه، کتاب کمک آموزشی و هر منبع دیگری پراکنده باشد را در یک جا جمع آوری
کرده و از پراکنده خوانی جلوگیری نمود.
علامتگذاری و خط کشی زیر جملات
همانطور که در شماره قبل خواندید بهترین فن مطالعه درگیر شدن با مطلب یا به اصلاح مطالعه فعال میباشد. علامتگذاری سریع ترین روش برای مطالعه فعال بوده و البته نکات مهم را نیز مشخص میکند. زمانی که مطلبی را مطالعه میکنید جایی که برایتان سؤال باقی می ماند و مطلب را کامل متوجه نمی شوید از علامت سؤال (؟) استفاده نمائید و کنار آن مطلب علامت بزنید. هرجا احساس نمودید منطقه سؤال خیز بوده و به نکته خطرناکی اشاره شده است علامت خطر !)(و جایی که به یک کلمه یا عبارت کلیدی برخوردید دور آن خط بکشید، پاراگراف های مهم را با علامت ضربدر (*) مشخص کنید. به طور کلی هنگام مطالعه استفاده از علامت گذاری سرآغاز خوبی برای مطالعه دقیق و فعال میباشد. فراموشی نکنید که این کار را با مداد انجام دهید چرا که ممکن است با پیشروی در مطالعه تان متوجه شوید علامت قبلی اشتباه بوده و نیاز به تغییر داشته باشد. دقت داشته باشید که شلوغ کاری نکنید در استفاده از علامت ها و انتخاب جملاتی که خط کشی می شوند زیاده روی نکنید چرا که در مطالعه های آتی حوصله تان سر میرود .

حاشیه نویسی
هر مطلبی که نوشته می شود با هدف انتقال یک سری مطالب جدید و مهم به مخاطب می باشد و برای اینکه این انتقال به نحوی مطلوب و ماندگار صورت پذیرد شرح و بسط و مثال و داستان هایی به آن مطلب جدید و اصلی اضافه میشود. به عنوان مثال ساختار یک پاراگراف برای توضیح یک جمله کلیدی است که به طور معمول اولین یا آخرین جمله آن پاراگراف را تشکیل میدهد. دومین قدم در راه خلاصه نویسی این است که کلیدی ترین جمله هر پاراگراف را استخراج کرده به زبان خودتان در حاشیه کتاب یا جزوه یادداشت کنید. در پایان هر پاراگراف از خودتان بپرسید این پاراگراف قصد داشت چه مطلبی را به من بیاموزد و آن را در یک جمله و با زبان خودتان، نه کتابی بیان کرده و یادداشت نمایید. به علاوه میتوانید سؤال، انتقاد و یا هر مطلب دیگری را که مربوط به همان موضوع باشد و در جای دیگری خواندهاید را حاشیهنویسی کنید. این فرآیند به تمرکز فکر، دقت، حفظ و یادگیری بهتر کمک میکند.
یادداشت برداری
اصلی ترین نوع خلاصه نویسی یادداشت برداری می باشد
که عبارت است از برداشت کلیدی ترین مفاهیم هر مطلب و ثبت آن در دفترچهای جداگانه به شیوهای خاص که در مرورهای آتی کارایی داشته باشددو ویژگی
هر برگه یادداشت برداری شده باید دارای دو ویژگی مهم باشد
.اول اینکه باید خلاصه و کلیدی باشد .یعنی آنچه که یادداشت میکنید باید حجمی بسیار کمتر از آنچه که در متن اصلی موجود است داشته باشد. عدهای هر خط متن را مهم تلقی میکنند و همه را یادداشت میکنند این کار هیچ خاصیتی ندارد و از فوایدی که برای خلاصهنویسی برشمردیم بهرهای نخواهد داشت .دومین ویژگی یادداشت برداری تداعیگر بودن یادداشت هاست یعنی همه آنچه را که پاراگراف و متن قصد
انتقال آن را داشت به شما انتقال داده و یادآوری می نماید
.به بیان ساده یادداشت ها باید مفید اما مختصر باشندچگونه یادداشت برداری کنیم بهتر است قبل از یادداشت برداری با دو فن علامتگذاری و حاشیه نویسی مطالب مهم را مشخص نمایید .سپس تمام مطالب مشخص شده را بار دیگر مرور کرده و به شکل کلیدی در دفتر یادداشت برداری ثابت نمایید. دقت داشته باشید یادداشت برداری شما باید شامل تمام نکات اصلی و کلیدی متن باشد تا شما را بی نیاز از مراجعه های بعدی به مطلب بنماید.
بهترین روش
بهترین روش برای یادداشت برداری آن چیزی است که به نام «درخت حافظه»، «شبکه مغزی»، «طرح سازمانی» و
«نقشه ذهنی» می نامند. طرح شبکه مغزی یا نقشهذهنی که برای اولین بار توسط «تونی بوزان» معرفی گردید از
ساختاری شبیه شبکه های مغزی برخوردار بوده و در به خاطر سپاری مطالب کمک فراوانی میکند
.بدیهی است این روش
بیشتر برای مطالبی که قابل سازمان دهی می باشند مثل انواع آرایه های ادبی، صیغه های فعل، روش رفع ابهام و … کاربرد بسیار بالایی دارد
روش کار نیز به این شکل است که «تز اصلی» یعنی همان مهمترین و کلیدی ترین نکته کل متن را به شکل افقی در وسط کاغذ نوشته و با شاخه های مختلف «نکات اصلی» را به آن متصل می کنیم و هر نکته اصلی می تواند خود به چندین نکته فرعی و جزیی متصل گردد.

بهترین روش برای یادداشت برداری آن چیزی است که به نام «درخت حافظه»، «شبکه مغزی»، «طرح سازمانی» و
«نقشه ذهنی» می نامند. طرح شبکه مغزی یا نقشهذهنی که برای اولین بار توسط «تونی بوزان» معرفی گردید از
ساختاری شبیه شبکه های مغزی برخوردار بوده و در به خاطر سپاری مطالب کمک فراوانی میکند. بدیهی است این
روش بیشتر برای مطالبی که قابل سازمان دهی می باشند مثل انواع آرایه های ادبی، صیغه های فعل، روش رفع ابهام و
… کاربرد بسیار بالایی دارد.
روشهای دیگر
استفاده از نقشه ذهنی یا
) (MIND MAPبرای همه درس ها امکان پذیر نیست این به عهده شماست که با رعایت اصول
آموزش داده شده و با بهرهگیری از خلاقیت خودتان از فنون مختلف یادداشت برداری استفاده نمائید
.
دسته بندی
یکی دیگر روش های مهم خلاصه نویسی «دستهبندی» است. این روش برای مباحثی که شامل دسته ها و طبقه بندی های مختلف می باشند بسیار مفید است مانند تاریخ ادبیات و یا احادیث درس دین و زندگی. روش کار نیز به این صورت است که مطالب مختلفی که بتوان در یک دسته قرار داد را یک جا نوشته و دسته بندی می شوند. به عنوان مثال میشود شاعران را بر حسب قرن و یا احادیث را بر اساس اشخاص دسته بندی نمودتاریخ یادداشت برداری آخرین نکته مهمی که در خلاصه نویسی باید اجرا نمایید این است که تاریخ یادداشت برداری را درگوشه برگه یادداشت نمایید تا زمان های خاص مرور سر درگم نشوید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.