دانلود مجموعه قوانین و مقررات واگذاری وظایف دولتی

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست ساله:

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل .

جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

 • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی
 • برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
 • امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
 • برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب
 • فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
 • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
 • الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)
 • دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

ملاحظه:

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخصهای کمی کلان آنها، از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.

فهرست مطالب

————————

 • سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
 • اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با واگذاری وظایف بخش دولتی
 • سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44)
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آئین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
 • موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • آئین نامه اجرایی تنفیذ ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه
 • دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه (قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات)
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت جهاد سازندگی
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی در وزارت کشاورزی
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح در تشکیلات وزارت کشاورزی
 • طرح‌ اصلاح‌ مصوبه‌ واگذاری‌ امور پشتیبانی‌ دستگاهها به‌ بخش‌ غیردولتی‌
 • واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی
 • جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور و وظایف به بخش غیردولتی
 • حذف ‌تبصره ‌الحاقی‌ ماده‌(3) آیین‌نامه ‌چگونگی‌ استفاده ‌از اتومبیلهای‌ دولتی‌
 • آیین‌نامه اجرایی بند « م» ماده (104) قانون برنامه چهارم
 • ‌قانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای دولتی
 • ‌قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران
 • تشکیل کمیسیون واگذاری جهت تحقق جلب مشارکت مردمی و واگذاری امور به بخش غیردولتی
 • ‌قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه
 • تصویب‌نامه آماده‌سازی اراضی موضوع برنامه واگذاری حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله)
 • تصویب‌نامه واگذاری کلیه سهام دولتی و متعلق به دولت در بورس
 • تصویبنامه واگذاری برخی اموال غیر منقول وزارت جهاد کشاورزی به دانشگاه پیام نور
 • تصویبنامه هیئت عالی واگذاری در خصوص انحلال و واگذاری برخی شرکت ها
 • متن کامل سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه
 • دستورالعمل اجرائی وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در وزارت جهاد کشاورزی

این فایل ورد در 307 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

20,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.