دانلود پاورپوینت نظریه‌ها و طرح‌های توسعه شهری

مفهوم برنامه ریزی شهری

تعریف مفاهیم پایه

برنامه،برنامه ریزی
فضا و برنامه ریزی فضایی
برنامه ریزی شهری(برنامه ریزی توسعه فضایی شهر)

برنامه ریزی(PLANNING):

qمجموعه ای از  اقدامات و تصمیمات جهت وصول به اهداف عملیاتی.
qمکانیسم بکارگیری و استفاده بهینه از وسایل و امکانات محدود برای رسیدن به
هدفها در حداقل زمان و هزینه ممکن .

qمجموعه ای از عملیات منظم در راستای دست یابی به هدف / اهداف معین.
برنامه ریزی در واقع یک مدل تصوری است که از طریق طراحی و انجام  این سیستم تصوری  ما میتوانیم تغیرات پدیده را درک کرده،آنرا پیشگویی  و ارزیابی کنیم و در نهایت  راههایی را برای هدایت و کنترل آن در آینده تعین نماییم.

 

فضا و برنامه ریزی فضایی

برنامه ریزی با ترتیب و تنظیم الگوهای فضایی در طول زمان ارتباط دارد.
مهمترین صفت فضا با هر تعریفی تداوم است.برای تعریف فضا باید به بعد (Dimension) توجه شود.
در یک طبقه بندی عام فضا به دو دسته فضای ادراکی(Perceptual Space) یعنی درک انسان از محیط خود و فضای کالبدی(Physical Space) تقسیم می شود.
بر حسب نوع ارتباط بین فضای ادراکی و فضای کالبدی (روابط اجتماعی،ا قتصادی، سیاسی و..) ما با فضاهای اجتماعی ،اقتصادی و … روبرو هستیم.
برنامه ریزی فضایی الگویی از برنامه ریزی است که با فضای صرفا سه بعدی سرو کار نداشته بلکه فضای nبعدی را مورد برنامه ریزی قرار می دهد.
در مقابل نگرش سنتی که جنبه کالبدی فضا (فضای سه بعدی) را مد نظر قرار می دهد نظریه پردازان جدید برنامه ریزی فضایی را که در واقع با سیستم فضایی سرو کار داردو جامعیت بیشتری دارد را پیشنهاد می کنند.

این فایل پاورپوینت در 26 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

26,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.