جدایی مسیر رفت و برگشت پیاده درایستگاهHaupbahnhof در هامبورگ بدلیل جلوگیری از تداخل حرکتی

جدایی مسیر رفت و برگشت پیاده درایستگاهHaupbahnhof در هامبورگ بدلیل جلوگیری از تداخل حرکتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.