دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض

تعاریف تعارض

تعارض به عدم توافق ،مخالفت یا کشمکش میان دو یا چند نفر یا گروه اشاره می کند.(کابانوف)
تعارض فراگزدی است که در آن تلاش عمدی یک شخص برای خنثی سازی تلاش شخص دیگر از طریق نوعی مانع تراشی به عجز و ناکامی شخص در دستیابی به هدف ها یا افزایش منافعش منجر می شود.(رابینز)
تعارض فرآیندی است که در آن یک شخص در می یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است.(والز)

تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر درباره موضوع های اساسی مربوط به سازمان یا با هم توافق ندارد یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان میدهند.(شرمرهورن و دیگران)

چند موضوع زیربنای همه این تعریف ها است

هر دو طرف باید تعارض را درک کنند.
وجود یا عدم وجود تعارض به ادراک فرد بستگی دارد و اگر هیچ یک از طرفین از وجود تعارض آگاه نباشند توافق عمومی بر آن است که تعارضی وجود ندارد.
مخالفت
کمیابی
مانع
ناسازگاری منافع یا هدفهای دو یا چند طرف ذینفع

تحولات در اندیشه تعارض

—دیدگاه سنتی(نظریه پردازان کلاسیک):
نشانه بد کار کردن در داخل گروه است و صاحبنظران آن مانند تیلور بر این باورند که تعارض اقتدار مدیر را تهدید می کند بنابراین باید از آن پرهیز شود و فورا حل و فصل گردد.
—دیدگاه روابط انسانی:
تعارض فرآیند طبیعی که در گروه ایجاد می شود و لزوما بد نیست ومی تواند برای بهبود عملکرد گروه مثبت باشد.
—دیدگاه تعامل گرایان:
علاوه بر اینکه خوب می دانند تعارض را معتقدند برخی از تعارضات باعث اثربخشی گروه می شود و وجود آن ضروری است.آنان معتقدند برخی تعارض ها حامی هدفهای گروه و بهبود عملکرد آن می باشند کارکردی و مفید است و تعارض هایی که موجب کاهش و کندی عملکرد گروه می شوند مخرب و غیر کارکردی است و مرز بین آنها روشن اما دقیق نیست و تاثیر تعارض بر گروه مشخص میکند که تعارض سودمند(کارکردی)یا غیر مفید(غیر کارکردی)

 

فهرست مطالب

تعاریف تعارض و شباهت های آن
تحولات در اندیشه تعارض
انواع اساسی تعارض
سطوح تعارض در سازمان
پیش فرضهای اساسی سه گانه نسبت به تعارض و مدیریت آنها
عوامل ساختاری تعارض
علل تعارض در سازمانها
دیدگاههای سه گانه نسبت به تعارض
چگونگی ایجاد نگرش مثبت نسبت به تعارض
فرآیند تعارض
نحوه برخورد با تعارض
تعارض کارکردی و غیر کارکردی
ایجاد تعارضات کارکردی

این فایل پاورپوینت در 38 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

27,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.