دانلود مقاله واحد همسایگی در برنامه ریزی شهری

واحد همسایگی در برنامه ریزی شهری

مقدمه

شکل گیری مفهوم واحد همسایگی  در طول تاریخ معاصر جهت گیری  مختلف در اداره و برنامه ریزی  شهر ها است . ثمره این نتیجه گیری های تاریخی ،به لحاظ نظری به گستره وسیعی از تعاریف متنوع از واحد همسایگی  انجامیده و جایگاه واحد همسایگی را در برنامه ریزی شهری مشخص کرده است . اصولا ماهیت موضوع واحد همسایگی چنین است که در شرایط مکانی  و زمانی مختلف برخورد و نگاه ویژه ای را به خود طلبیده است و از اینرو شناخت و ادراک آن در گرو در نظر گرفتن این تفاوت ها در نوع نگاه ها و برخوردهاست . برای فهم بهتر این کار در ادامه تعاریف ویژگی ها و دسته بندی های بیان شده از جانب مراجع مختلف  را در ارتباط با مفهوم واحد همسایگی مرور می کنیم .

1-مروری بر تعاریف واحد همسایگی

مفهوم  واحد همسایگی محل بحث های بسیاری بوده است و تلقی های متفاوتی را در این زمینه وجود دارد . در کل اساس قابل قبول و عمومی برای تعاریف واحد های  همسایگی وجود ندارد صاحب نظران مختلف سعی کرده اند که از زوایای متفاوت به تعریف این مفهوم بپردازند هر یک از این تعاریف می تواند در شرایط مختلف مفید واقع شود اما از آنجا که ان تعاریف حوزه های وسیعی را شامل می شود ،در زیر مهم ترین تعاریف از واحد همسایگی  را که ابعاد مختلف معنایی آن را در بر می گیرند ،ذکر می کنیم . این تعاریف را می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد :

nهمسایگی یک واژه و مفهوم ذهنی و انتزاعی است . برای برخی این کلمه تنها محدود به یک تعداد بلوک اطراف یک و یا تعدادی  واحد مسکونی  یا ساختمان های همسایه آن است . تعریفی دیگر آن را محدوده بزرگی (حدود سه کیلومتر مربع ) شامل صدها بلوک و ده ها هزار شهروند و یا شاغل می داندپسوند “Hood “برای “Neighbourhood ” ممکن است به یک گروه بندی  اجتماعی یا فرهنگی ویژه از مردمی  که در همسایگی  یکدیگر زندگی  می کنند (با ارتباط کمی با ملحقات کالبدی اطراف ) اشاره کند 2

nواحد های همسایگی مکان هایی هستند که مردم در آنها زندگی  می کنند به عبارت دیگر واحد های همسایگی بر یک احساس تعلق به مکان شخصی که خاطرات و زندگی های مردم در آن ثبت شده است دلالت دارند .

nواحد همسایگی  یک حوزه4 یا ناحیه محلی5 گرد برخی مکان ها و قسمتی  قابل تشخیص از یک ناحیه شهری ،ناحیه ای  متشکل از کاربرد های متنوع و مختلط 6که در درون ساختار یک شهر تلفیق و یکپارچه گشته ،تعریف شده است . ناحیه ای شهری با دارا بودن گستره ای متنوع از انواع ساختمان ،معابر و فضای باز عمومی که ک تنوع فعالیت انسانی  را ارائه می دهند . 7

nواحد همسایگی یکی از واحد های تشکیل دهنده پایه شهر به شمار می روند واحدهای کالبدی  متوسط الاندازه ای  که فعالیت مسکونی  هر شهر را آرایش داده و محیطی که مردم هر روزه در آن زندگی می کنند را شکل دهند .

این فایل ورد در 29 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

12,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.