دانلود پاورپوینت سمینار پزشکی از راه دور

 کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

nدر این گزارش ابتدا به تعریف مفهوم Telemedicine و تاریخچه آن می پردازیم. سپس انواع کاربردهای آن در زمینه های مختلف پزشکی شرح داده می شود .در ادامه به بررسی برخی از فعالیتهای انجام شده در این زمینه پرداخته شده و نمونه هایی از جدیدترین تجهیزات مربوط به Telemedicine در سطح دنیا نیزمعرفی می گردند

تعریف  تله مدیسین

nاستفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور انتقال اطلاعات و آگاهی دادن به منظور تشخیص پزشکی ،درمان و مراقبت بیمار و آموزش هـای از راه دور که در ارتباط با ســـلامت باشد.

تاریخچه

nاولین بار توسط Thomas Birdدر دهه 1970 ابداع گردید

nمدت کمی بعد از اختراع تلفن تلاش های زیادی به منظور انتقال صدای قلب و ریه به متخصصان با تجربه جهت ارزیابی وضعیت اعضاء صورت گرفت.

nدر سال 1906 ، Einthoven پدر الکتروکاردیوگرافی اولین بار بر روی انتقال از طریق خطوط تلفن تحقیق کرد

nدر دهه 1920 از پیام های رادیویی به عنوان وســیله ارتباطی اســتفاده شد که پزشــکان در ایســتگاههایی در ســاحل آماده بودند که به کشتی هایی که فوریت های پزشکی داشتند کمک کنند

nدر سال 1959در موسسه درمان پزشکی Nebraska اولین برنامه عملیاتی درمان از راه دور توسـط Cecil whittson ابداع گردید که برنامه بر روی درمان بیماران روانی و آموزش پزشکی متمرکز بود.

nدر دهه 1970 از طریق شبکه های ماهواره ای ATS-6 بخشهای دور افتاده در آلاسکا و کانادا با بیمارستانهایی که در شهرهای دور بودند ارتباط برقرار کردند

انواع درمان از راه دور

nدرمان ازراه دور همزمان
Synchronus Telemedicine

(Real Time Technology)

nدرمان از راه دور غیر همزمان

Asynchronus Telemedicine

(Store -and- Foreward Technology)

درمان ازراه دور همزمان

زمانی که مشــاوره چهــره به چهـره ضـــروری به نظر می رســد و یا نیاز به عمل های جراحی می باشــد از این روش استفاده می شــود که معمولاً این ارتباط بین بیمار و پزشـــک معالج می باشـــد

این فایل پاورپوینت در 50 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

24,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.