دانلود رایگان مقاله رنگ، روانشناسی رنگ، فیزیک رنگ

تجزیه ی نور سفید به صورت طیفی از رنگ ها در سال 1676 توسط ایزاک نیوتن انجام شد. رنگ هایی که به دست می آید عبارت است از قرمز-نارنجی-زرد- سبز- آبی – نیلی و بنفش. اگر همین ها را از طریق عدسی دوباره عبور دهیم رنگ سفید ظاهر می شود. تجزیه ی نور و ایجاد رنگ های طیف در اثر انکسار نور خورشید به وجود می آید. با راه های فیزیکی دیگری هم میتوان نور سفید و اشعه ی رنگین به دست آورد. از جمله می توان از طریقه ی ترکیب و تداخل نور های رنگین ، انعکاس آنها ، پولاریزاسیون و . فلورانس نام برد

اکنون اگر رنگ های طیف و اشعه ی های رنگین آن را به دو دسته تقسیم کرد یعنی فرمز و نارنجی و زرد  و گروه سبز و آبی و نیلی و بنفش . دو گروه رنگی خواهیم داشت. حال اگر هر دو گروه رنگ را جدا جدا از طریق عدسی بگذرانیم دو نوع مخلوط رنگ خواهیم داشت که تر کیبشان به نوبه ی خود سفید می شود و همین دو نوع نور رنگی که از مخلوطشان نور سفید حاصل می شود به نام های رنگ های مکمل می خوانیم.هر یک از رنگ های اصلی ، مکمل مخلوط همه ی رنگ های دیگر است. ( منظور از رنگ های دیگر همان رنگ هایی است از تجزیه ی نور سفید به دست می آید.)

Download “رنگ-روانشناسی-رنگ-فیزیک-رنگ.zip” رنگ-روانشناسی-رنگ-فیزیک-رنگ.zip – 20 بار دانلود شده است – 400 KB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.