دانلود پاورپوینت آشنایی با مدل SWOT و نحوه به کارگیری آن

تعریف تکنیک SWOT

qمرور ادبیات مربوط به برنامه ریزی راهبردی مشخص می کند که یکی از رایج ترین روشهای ترسیم وضع موجود سازمانها که لازمه هرگونه برنامه ریزی برای آینده است، استفاده از روش تحلیل SWOT یا به تعبیر پیشنهاد کننده ی اصلی آن( این مدل نخستین بار در سال 1982، توسط Heinz Weihrich پیشنهاد شد) روش ماتریس TOWS، برای تعیین و تحلیل قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت های سازمان است.
qبرنامه ی راهبردی در واقع جبران ضعف های درونی و مقابله با تهدیدهای بیرونی را از طریق به کارگیری قوت های درونی و فرصت های بیرونی هدف قرار می دهد(ندیمی، 1380: 133).
qروش تجزیه و تحلیل SWOT , مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژیهای متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می‌سازد(علی احمدی و دیگران، 1388: 246).

qدر این تکنیک امکانات و کمبودها، مسائل و مشکلات کمی و کیفی در سطوح خرد و کلان در یک چهارچوب مفهومی ابتدا در دو محیط درونی( (Internal environmentو محیط بیرونی (External environment) تفکیک و سپس به گزاره هایی تحت عناوین قوت (Strength) و ضعف ((weakness، فرصت (Opportunity) و تهدید (Thereat) طبقه بندی می شوند.
qمدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهارنواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می‌باشد.
SWOT نمایانگر:

Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

تحلیل محیطی

تحلیل محیطی به معنای شناخت عوامل مؤثر محیط خارجی و محیط داخلی (مؤلفه های توان) بر سازمان و بررسی بر هم کنش آنان در دستیابی سازمان به اهداف خود است.

فرایند شناسایی، بررسی و ارزیابی متغیرهای مؤثر و بالقوه داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل SWOT گویند.

محیط داخلی

نقاط ضعف Weaknesses
نقاط قوت Strengths

محیط خارجی

فرصت ها Opportunities
تهدیدها Treats

این فایل پاورپوینت در 21 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

26,000 ریال – خرید

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =