or
فایـلهـا و مـقـالات رایـگـان سـایـت:

دانلود کارآموزی مالیاتی

آدرس کوتاه این مطلب: http://saeedsun.ir/blog/?p=83562

1-1) تاریخچه
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :

1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .

 

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با محل کارآموزی

1-1) تاریخچه. 2

1-2) تشکیل سازمان امورمالیاتی.. 3

1-3) نظام جامع مالیاتی.. 5

1-4) شرح وظایف سازمان.. 8

فصل دوم : نواع مالیات

2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی.. 11

2-2) مالیات بر درآمد مشاغل.. 15

2-2-1) رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل.. 15

2-2-2) تکلیف مودیان.. 16

2-2-3) معافیت های مالیاتی.. 17

2-2-4) هزینه های قابل قبول.. 17

2-2-5) مراجع حل اختلاف.. 17

2-2-6) تشویقات.. 18

2-2-7) جرائم. 18

2-3) مالیات بر املاک… 18

2-3-1) مالیات اجاره 19

2-3-2) مالیات بر نقل و انتقال املاک و سرقفلی.. 21

2-3-4) مالیات بر در آمد املاک (مالیات درآمد های متفرقه) 23

2-4) مالیات بر ارث.. 24

2-4-1) وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم. 24

2-4-2) اموال مشمول مالیات بر ارث.. 24

2-4-3) نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث.. 25

2-4-4) اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است. 25

2-4-5) وظیفه وراث.. 26

2-4-7) گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث.. 27

2-4-7) روش محاسبات مالیات بر ارث.. 27

2-4-8) گواهینامه واریز مالیات بر ارث.. 27

2-4-9) مراجع حل اختلاف.. 28

2-5) مالیات بر حقوق.. 28

2-6) مالیات تکلیفی.. 29

 

 

فصل سوم : نگهداری دفاتر

3-1) مشخصات دفاتر قانونی.. 31

3-2) سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب.. 33

3-3) نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی.. 33

3-4) چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی.. 35

3-5) موارد رد دفاتر. 36

فصل چهارم : پیشنهادات

4-1) اظهار نامه مستغلات.. 39

4-2) اظهار نامه مالیاتی مربوط به مشاغل فروشندگی.. 40

منابع: 41

 

این فایل ورد در 43 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

129,000 ریال – خرید


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.