دانلود علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه‌های پیشگیری از آن

چکیده

به طور مشخص می توان عوامل عمده زیر را به عنان بسترها و زمینه های پیدایش انحرافات اجتماعی و یا هر رفتار نابهنجار نام برد; عواملی که نقش بسیار تعیین کننده ای در پیدایی هر رفتاری، اعم از بهنجار و یا نابهنجار، ایفا می کنند. در عین حال، مهم ترین عامل یعنی خود فرد نیز نقشی تعیین کننده ای در این زمینه بازی می کنند.

مقدمه:

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح، آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های اجتماعی. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و…، همراه با علل و شیوه های پیش گیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است.1 به عبارت دیگر، مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی است; زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بیند. یعنی، آسیب زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد. عدم پای بندی به هنجارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی است.

از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر افراد آن را ناپسند و یا نادرست قلمداد کنند، کجروی اجتماعی تلقّی می شود. سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند. اما طبیعی است که همواره افرادی در جامعه یافت می شوند که از پاره ای از این هنجارها و ارزش ها تبعیت نمی کنند. افرادی که همساز و هماهنگ با ارزش ها و هنجارهای جامعه و یا سازمانی باشند، «همنوا» و یا «سازگار» و اشخاصی که برخلاف هنجارهای اجتماعی رفتار کنند و بدان ها پای بند نباشند، افرادی «ناهمنوا» و «ناسازگار» می باشند. در واقع، کسانی که رفتار انحرافی و نابهنجاری آنان دائمی باشد و زودگذر و گذرا نباشد، کجرو یا منحرف نامیده می شوند. این گونه رفتارها را انحراف اجتماعی یا (Social Devianced) و یا کجروی اجتماعی گویند.

حال سؤال این است که چگونه تشخیص دهیم رفتاری از حالت عادی و ـ به اصطلاح ـ نرمال خارج شده و به حالتی غیرنرمال و نابهنجار تبدیل شده است؟ ملاک ها و معیارهایی وجود دارد. با این معیارها و ملاک ها می توان تشخیص داد که رفتاری در یک سازمان، نهاد و یا جامعه ای عادی و مقبول و نرمال است، یا غیر عادی، غیرنرمال و نابهنجار. عمدتاً چهار معیار برای این امر وجود دارد:

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکلات می‌پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می‌کنند علل مختلف آنها را از جنبه‌های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد.

آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از اندیشمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند. اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و راهکارهای اصلاح وبهبود آن است. در مورد نگرش، آن چه مهم است این که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ آیا وجود آسیب ها در جوامع امری لازم وضروری است یا می توان جامعه ای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه های مختلف دارند.این دید گاه ها متاثر از باورهای سیاسی و اقتصادی هر جامعه است.

 

فهرست مطالب

مقدمه

آسیب های اجتماعی چیست؟

آسیب شناسی اجتماعی

مبانی نظری آسیب های  اجتماعی

هدفها و مقاصد آسیب­شناسی اجتماعی

دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیب­های اجتماعی

1- دیدگاه کارکردگرایی ساختی:

2- دیدگاه کشمکش

3- دیدگاه کنش متقابل نمادین

الف)نظریه های هنجاری

ب) نظریه تضاد

ج) نظریه پیوند افتراقی

د) نظریه ی بر چسب

نظرگاههای اقتصادی در آسیب­شناسی اجتماعی

نظرگاههای روانشناختی درآسیب­شناسی اجتماعی

نظرگاهها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیب­شناسی اجتماعی:

آسیب های اجتماعی از چند جنبه قابل بررسی هستند :

موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی

اهمیت آسیب شناسی اجتماعی

شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی

گونه شناسی آسیب های اجتماعی

هدف ها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی

1. ملاک آماری:

2. ملاک اجتماعی:

3. ملاک فردی:

4. ملاک دینی:

الف. عوامل شخصیتی

ب. عوامل فردی

ج. عوامل اجتماعی

علل موثر در بروز ناهنجاری های اخلاقی

مهمترین عوامل ناهنجاری های اجتماعی

علت ناهنجاری ها در نهج البلاغه

هنجار

انواع هنجار و اهمیت هنجارهای مفید

آسیب های اجتماعی و عوامل موثر بر آن

عواملی موثر در ایجاد پدیده کودکان خیابانی:‏

روابط نامتعارف دختر و پسر:

تعریف آسیب شناسی ؛

اهداف و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی ‏؛

علل بحران انحرافات و آسیب های اجتماعی ؛

افزایش سن ازدواج و ناهنجاری های اجتماعی

بزهکاری نوجوانان و جامعه

تعریف بزه، بزهکار و بزهکاری

عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری

ویژگی های نوجوانان بزهکار:

نتیجه گیری

پیشنهادها

الف. اقدامات پیشگیرانه

ب. راهکارهای شناسایی مشکلات نوجوان و جوانان

ج. وظایف خانواده

د. وظایف سایر نهادها

منابع:

این فایل ورد در 55 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

43,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.