دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی

فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی

qسیستم چیست؟

vسیستم مجموعه ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود، کلیت جدیدی را پدید آورده اند. اجزای سیستم ضمن برخورداری از ارتباطاتی کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می نمایند و در جهت تحقق هدفهای معینی که دلیل وجودی سیستم است، فعالیت می کنند.

vزمانی که سه مشخصه مفهوم کلیت، روابط متقابل بین اجزا و وجود هدف در کنار همدیگر قرار گیرند، اطلاق واژه سیستم به هر موجودیتی امکان پذیر است.

qنمونه هایی از سیستم ها

vسیستم ها بی شمارند. در اینجا به عنوان نمونه به چندین نوع از آنها اشاره می کنیم: ملکول ها، سلولها، نباتها، حیوانات، انسانها، جوامع، ماشین و دیگر نظامهای مکانیکی، منظومه های کیهانی، نظامهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سیستم اطلاعات، رایانه، نظامهای تولیدی، آموزشی،  تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نظام حقوق و دستمزد و بسیاری موارد دیگر.

این فایل پاورپوینت در 16 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

19,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.