دانلود ماهیت حقوقی حق تألیف

مقدمه

یکی از موضوعاتی که با رشد و توسعه علم و تکنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یکی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فکری و هنری است. شاید مهمترین عامل به وجود آمدن حق مذکور، پدیده ارتباطات و گستره دانش مبادلاتی در دنیاست که موجب نقل و انتقال اطلاعات و علوم جوامع مختلف بشری در زمانهای بسیار کوتاه و محدود گردید. شبکه جهانی اینترنت از دو طریق به اهمیت توجه به حق پدیدآوری آثار فکری و هنری دامن زد :

الف ـ تبادل آثار علمی و نظری به وجود آمده در جهان، که لزوماً حقوق پدیدآورندگان در این میان مورد التفات بود.

ب ـ تعرض و سوء استفاده‌‌های متعدد نسب به این حقوق، که دغدغه‌هائی برای پدیدآورندگان به وجود آورده بود.

از این رو نخست در کشورهای توسعه یافته و مهد  این پدیده نوین اطلاعات و اطلاع‌رسانی، و پس از آن در سایر کشورهای دنیا تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در حفظ حقوق و مالکیت معنوی مؤلفین و پدیدآورندگان آثار فکری و هنری آغاز گردید.

در ایران نیز، سالهای اخیر شاهد تصویب مقرراتی در این زمینه شده که البته دارای نقص و کاستیهای متعددی است.

در حقوق اسلام و فقه امامیه از موضوع “حق تألیف” به صورت خاص، احکام و قواعدی در دست نیست اما این مبحث می‌تواند در برخی از ابواب فقهی و تحت عناوینی از قبیل “معاوضه بر حقوق”، “حقوق قابل نقل و انتقال”، “حق مالی” و امثال آن مورد بحث و توجه قرار گیرد…

از این رو در مجموعه حاضر، سعی بر آن داریم که کلیات موضوع و برخی نظرات را با اجمالی از استدلالهای اقامه شده بر آن مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول : مفاهیم

الف ـ مؤلف

در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران مصوب 1348 تعریفی درباره مؤلف یافت نمی‌شود ولی مفهوم عام‌تری از مؤلف در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان ذکر گردیده است، ماده1 مقرر می‌دارد : «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدید آورنده و … اطلاق می‌گردد.» لذا ملاحظه می‌شود که در قانون ایران کسی فرضاً کتابی را تألیف کند یا شعر و ترانه‌ای تصنیف نماید یا اثر هنری به وجود آورد عنوان «پدید آورنده‌» به خود می‌گیرد.

کلمه «مؤلف» اسم فاعل از مصدر تألیف باب تفعیل است و به کسی اطلاق می‌شود که مطالبی برای تدوین کتاب و جزوه یا رساله‌ای فراهم یا جمع‌آوری کرده و سپس آنها را تنظیم کند و مصنف به کسی گفته می‌شود که یک اثر علمی یا ادبی را از راه مطالعه و فکر خود پدید می‌آورد و این اثر صرفاً حاصل تفکر و اندیشه وی می‌باشد و باید دو خصیصه اصالت و نوآوری همراه با اثر باشد به عبارت دیگر مصنف کسی را گویند که تمام یا بیشتر مطالب محتوای کتاب، اندیشه خود او و به ابتکار اوست و تفاوت آن با مؤلف اینستکه مؤلف تمام یا بیشتر مطالب را از دیگران گرد می‌آورد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مبحث اول : مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

ب ـ حق معنوی مؤلف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

مبحث دوم : مشروعیت حق مؤلف……………………………………………………………………………………………………………. 4

مبحث سوم : حق تألیف در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………….. 7

مبحث چهارم : حق مؤلف در کنوانسیونهای بین‌المللی…………………………………………………………………………… 10

مبحث پنجم : ماهیت حقوقی مؤلف…………………………………………………………………………………………………………. 11

بخش اول: حقوق عرفی……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

الف ـ نظریه حق مؤلف حقوق فکری…………………………………………………………………………………………………………. 11

ب ـ نظریه تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

ج ـ نظریه وحدت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

د ـ نظریه حقوق شخصی…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث ششم : حق معنوی مؤلف در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………….. 15

گفتار نخست : خصوصیات حق معنوی مؤلف…………………………………………………………………………………………… 15

الف ـ حق معنوی غیرقابل انتقال است……………………………………………………………………………………………………… 15

ب ـ حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست………………………………………………………………………………………. 18

ج ـ قابلیت استناد………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

گفتار دوم : انواع حقوق معنوی…………………………………………………………………………………………………………………. 20

بخش اول : حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش……………………………………………………………………………………….. 21

الف ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف در زمان حیات مؤلف………………………………………………………………………. 21

ب ـ حق حرمت نام و عنوان مؤلف بعد از فوت………………………………………………………………………………………… 23

بخش دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف……………………………………………………………………………………………….. 25

الف ـ حق انتشار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

ب- حق استرداد………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

گفتار سوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‌های بین‌المللی……………………………………….. 29

بخش اول : شرایط حمایت از اثر……………………………………………………………………………………………………………….. 29

الف ـ اصالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

ب ـ مشروعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

ج ـ ثبت اثر………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

بخش دوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف…………………………………………………………………………. 31

الف ـ ضمانت اجرای جزایی………………………………………………………………………………………………………………………. 31

1ـ تجاوز به نام و عنوان اثر……………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2ـ جرم تکثیر و نسخه‌برداری بدون اجازه مؤلف………………………………………………………………………………………. 33

3ـ تحریف و تغییر اثر………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

ب ـ ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

ج ـ درج مفاد حکم در روزنامه………………………………………………………………………………………………………………….. 36

د ـ جلوگیری از نشر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

-سخن اخر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

این فایل ورد در 43 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

69,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =