دانلود پروژه استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

چکیده

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.

موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه
پیشگفتار..
رئوس مطالب …
تاریخچه …
فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
پایداری دینامیکی سیستم های قدرت..
نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت
مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه .
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)
مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه.
فصل سوم: کنترل مقاوم
کنترل مقاوم ..
مسئله کنترل مقاوم..
مدل سیستم..
عدم قطعیت در مدلسازی..
تاریخچه کنترل مقاوم..
سیر پیشرفت تئوری…
معرفی شاخه های کنترل مقاوم…
طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال .
بیان مسئله…
تعاریف و مقدمات…..
تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick .
طراحی کنترل کننده..
پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای
مقدمه و تعاریف لازم…..
پایداری مقاوم سیستم های بازه ای
طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا
فصل چهارم : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
برای سیستم های قدرت تک ماشینه .
مدل سیستم..
طرح یک مثال…
طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick
بررسی نتایج….
نقدی بر مقاله.
بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه
مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه
مشخصات یک سیستم چند ماشینه…
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت
پاسخ سیستم به ورودی پله.
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه
اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی
مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای..
پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی.
استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم.
استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲).
جمع بندی مطالب..
طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار.
مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید..
نتیجه گیری…
فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها ..
تداخل PSS‌ها ..
بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه
استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی
مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری.
طراحی کنترل کننده های بهینه ( فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت
طراحی کننده فیدبک حالت بهینه
تنظیم کننده های خطی ..
کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه…
-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم .
پاسخ سیستم به ورودی پله ..
فصل ششم : بیان نتایج
بیان نتایج ..
پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر.
مراجع

این فایل پی دی اف در 156 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

9,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 12 =