دانلود تحقیق فرار مالیاتی

چکیده

در بیشتر کشورها بخش عمدهایی از منابع درآمدی دولت ازطریق اخذ مالیات تعیین می شود : سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت بوده و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد نظر به اینکه اشخاص حقوقی در موازات مالیات بخش حقوق اولین منبع مالیاتی در وصول مالیات محسوب میشود در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.  این مقاله تلاش دارد تا به عوامل موثر بر فرار مالیاتی اشخاص حقوقی در کشور ایران بپردازند. لذا پژوهشگران با طرح 2 پرسش زیر به دنبال یافتن پاسخ می باشند: -1 عوامل موثر بر فرار مالیاتی در بخش اشخاص حقوقی کشور ایران کدام است؟ -2 از نظر میزان تأثیر، ترتیب این عوامل چگونه است؟

 

واژگان کلیدی

ارزیابی – فرار مالیاتی – شرکتها – سازمان امور مالیاتی

فهرست

مقدمه : 1

فرار مالیاتی چیست؟ 2

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 2

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 3

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران.. 4

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 5

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها 7

عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی.. 11

نیاز به منابع انسانی بیش‌تر. 14

نتیجه گیری.. 20

منابع : 22

 

مقدمه :
جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود. به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.  به منظور ساماندهی  مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.  به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85  رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود.

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

این فایل ورد در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

38,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.