دانلود تأثیر موسیقی بر کنترل خشم در نوجوانان دختر دبیرستان

تأثیر موسیقی بر کنترل خشم در نوجوانان دختر دبیرستان های روستای کرفس     و شاهنجرین شهر قروه ی در جزین استان همدان

مقدمه :

طبیعت آدمی گرایش باطنی به ریتم و هارمونی دارد و از نظم و هماهنگی لذت می برد . بشر همواره از موسیقی ، برای ابراز بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است ریتم نخستین رکن موسیقی قبل از تکلم وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است .

بشر اولیه از طریق آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبی ها بر ترس ها ، غم ها و شادی ها و آمال و آلام خودش آرامش بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته . آنگاه که می هراسید در طنین آواگری های جمعی خود از بی قراری ها می کاهید و در وقت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحرک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به اشک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید . ( زهرا زمانی 1373 )

تاریخ مملو از نظرات و استنباط های متفکران پیرامون تأثیرات درمانی موسیقی است برخی از نظرات حاوی حقایق است که در زمان خود قابل بررسی و تحقیق نبوده و به تدریج با پیشرفت دانش ، صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است . موسیقی مانند هر علم و تکنیکی در ارتباط با انسان دارای حدود و تعامل مناسب روانی و رفتاری است .

کاربرد مناسب هر دانشی موجب پیشرفت و نیکی است و افراط و تفریط در آن ناهماهنگی و تأثیر منفی به جای می گذارد .

موسیقی نیز از این شرط جدا نیست . ( علی زاده محمدی 1371 ) .

افلاطون در 2000 سال پیش از ابراز می دارد که : « موسیقی برای ادامه ی حیات بشر ضروری است و قوه ی تحقیق ، هوش ، حس مشاهده و عواطف روحی بشر را می افزاید .

شما ثقیل ترین روح را در اختیار من بگذارید ، من قادرم به نیروی موسیقی ثقل و کدورت را از روان او زدوده ، مردمی هوشمند و سلحشور تحویل دهیم » . ا ز همین جا تأثیر موسیقی بر رفتار و روان افراد استنباط می شود .

کاربرد موسیقی در شفابخشی بیماران ، ریشه های کهن و تاریخی دارد و در همه ی فرهنگ ها و تمدن های باستانی ، به گونه ای به کار رفته است . اما ، از نظر روش شناختی ، موسیقی درمانی ، به عنوان یک مداخله ای تجویزی و سازمان یافته ( ژاکلین پترز ، 1371 ) که به بهره گیری از ابزار موسیقی برای اهداف درمانی به کار می رود ( انجمن موسیقی درمانی آمریکا- 2003 ) تعریف می شود .

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) ، با قرار دادن موسیقی درمانی در حیطه نظام خدمات پزشکی سنتی / مکمل و جایگزین ( CAM ) ، آن را به عنوان مداخله ی ذهن – بدن معرفی کرده و برخی از اصول فلسفی ، نظری ، روش شناختی و بالینی آن را هم چون کل نگری در مراقبت و درمان ، تکیه بر نیروی درمانگر درونی فرد ، مداخله ی فرد – محور و تأکید بر اصلاح و کیفیت سبک زندگی بیان نموده است . در موسیقی درمانی بالینی ، مانند سایر مداخلات روان شناختی ، از گونه های مختلف تکنیکی ، هم چون فنون باز آوایی ، بداهه نوازی ، آرام سازی و موسیقی استفاده می گردد .

موسیقی هوش و عواطف روحی افراد را تقویت می کند . محققان دریافته اند که موسیقی ، دقت ، هوش ، حس مشاهده ، استنباط و عواطف روحی انسان را تقویت می کند . تحقیقات انجام شده ، نشان می دهد که موسیقی به میزان قابل توجهی در تسکین و تقلیل وضعیت بحرانی بیمارانی که در بخش آی – سی – یو بستری بوده اند ، تأثیر داشته است .

سامانه اعصاب انسان به محرک های موزیکال پاسخ مثبت می دهد و عملاً موسیقی در تغییر حالت موثر است . استفاده از موسیقی باعث آرامش روحی ، بهبود وضعیت ذهنی ، کاهش اثرات استرس های وارده می شود و به افراد در برقراری ارتباط ، اتحاد و تطابق کمک می کند .

 

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
2
مقدمه
3
بیان مسئله
7
ضرورت و اهمیت مسئله
11
بیان موضوع پژوهش
14
فرضیه های تحقیق
15
تعاریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
15
فصل دوم : مروری بر مفاهیم نظری و عملی پژوهش
17
تاریخچه ی موسیقی
19
روش های موسیقی درمانی
24
موسیقی درمانگر کیست
24
در موسیقی درمانی از چه نوع موسیقی استفاده می شود
25
جایگاه موسیقی درمانی در ایران
26
تأثیر موسیقی بر رشد عاطفی و تعادل روحی کودکان
27
موسیقی در ایران
29
موسیقی ، مزاج ها و طبایع
30
روان شناسی موسیقی
32
علل و ریشه های خشم
36
نوجوان و خشم
37
انواع خشم
38
واپس رانی
40
تحقیقات انجام شده در خارج
42
افزایش حافظه با آموزش موسیقی
43
موسیقی تند و ایجاد رفتار پرخاشگری
44
موسیقی بسیار بم غم انگیز است
44
اثرات روانی موسیقی
45
عدالت اجتماعی و موسیقی
47
خشونت خانوادگی
48
خشونت در مدارس
48
گستره
49
تغییر اجتماعی
49
رویکرد موسیقی درمانی در جلوگیری از خشونت برای نوجوانان در معرض خطر
49
فصل سوم : فرآیند روش شناختی تحقیق
53
طرح پژوهش
54
جامعه مورد مطالعه
55
روش نمونه گیری و تعداد نمونه
55
ابزار پژوهش
55
پایایی و روایی پرسش نامه STAXI-2
56
روش تجزیه و تحلیل داده ها
57
متغیرهای تحقیق
57
فصل چهارم : یافته ها و نتایج
59
توصیف نتایج
60
یافته های استنباطی
68
فصل پنجم : بحث و نتایج
73
بحث و نتیجه گیری
76
محدودیت های تحقیق
83
پیشنهادهای تحقیق
83
منابع فارسی
84
منابع لاتین
85
پیوست
86

این فایل ورد در 90 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

99,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.