دانلود مقاله تشریح و تجزیه و تحلیل چند آرم معروف

لیست آرمهای معروف تحلیل شده در این پروژه:
سازمان گمرک ایران
جایزه کتاب سال ایران
موسسه آموزش علوم کانون پرورش کانون فکری کودکان و نوجوانان
کارخانه لاستیک خوزستان
مرکز مطالعات مدیریت ایران
انجمن مبارزه با سوانح طبیعی
انجمن آثار و مفاخر ملی
دانشگاه کرمان
دانشگاه علوم پزشکی
ساختمان حافظیه
سازمان صنایع ملی ایران
شرکت صنایع مس شهید باهنر
سایپا
آتش نشانی ایران
سازمان چای کشور
شهرداری اصفهان
شهرداری تهران
شرکت ملی فولاد ایران
نمایشگاه تصویرگران کتاب کودک
سازمان ورزشی زنان

 

سازمان گمرک ایران:
نشانه نوشته‌ سازمان گمرک ایران ترکیب حروف کلمه گمرک است با شکل سرکش‌های “گ“ و “ک“ ایده باند بسند و قرمز ورود و خروج گمرک و هم چنین رنگ‌های پرچم ایران است و فرم سیاه 4 گوش نمایشگر حرف “م“ و ”ک” و ”گ” است. ضمن آنکه همین فرم سیاه دروازه گمرک و کنترل باندها سبز و قرمز را نیز نشان می‌دهد در 4 چوب سیاه رنگ دوفلش سیاه تداعی می شود که نمایشگر ورود و خروج که در گمرک انجام می شود است .
رنگ قرمز: هشدار و خطر را تداعی می‌کند
رنگ سبز: آرامش خاطر را تداعی می‌کند.
تقارن تعادل- توازن- دراین شکل رویت می شود.

این فایل ورد در 28 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.