دانلود رایگان کودک و شهر سازی

کودک و شهر سازی

زندگی کودکان در شهرهای معاصر،‌ زمینه پژوهشی پیچیده و تازه ای را برای سیاستمداران،‌ جامعه شناسان،‌ معماران و برنامه ریزان شهری فراهم آورده است. تغییرات گسترده در میانه قرن بیستم،‌ جنبش مدرنیسم و تبدیل بسیاری از سکونتگاه های روستایی و سنتی به شهر و گسترش شهرنشینی و پدیده زندگی کلانشهری،‌ سبب شده است که کودکان امروز در محیط انسان ساخت و به دور از محیط طبیعی متولد شوند و ‌رشد کنند.

رشد هر فرد تابع عوامل ارثی و شرایط محیطی است. ممکن است عوامل وراثتی پایه و طرح رشد را در وضع معینی قرار دهند، اما محیط، طرح و زمینه آن را دگرگون می سازد. وقتی شرایط محیط برای تامین نیازهای اساسی کودک مساعد نیست امکانات ارثی مجال رشد و پرورش پیدا نمی کنند. غذا، فعالیت، استراحت، فرصت های یادگیری، احساس امنیت و آسایش خاطر در طرح و زمینه رشد کودکان تاثیر می گذارند. شهر امروز محیطی است که می بایست امکانات وراثتی و استعداد های کودکان را شکوفا سازد.

دنیا را بزرگسالان اداره می کنند و برنامه ریزان هستند که تصمیم می گیرند چه فعالیتی در کجا و به چه صورت انجام شود. اما آیا مدیران و برنامه ریزان شهری،‌ به حد کافی به اهمیت و ضرورت توجه به کودکان،‌ مسائل و نیازهای آنان پی برده اند؟ شهری که به کودکان خود توجه نکند،‌ نیازهای آنان را درنظر نگیرد،‌ مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری آنان را نشناسد،‌ نسل آینده خود را و در نتیجه آینده حیات خود را به مخاطره انداخته است. بی تردید کودکی که از امکان تحصیل،‌ بازی و تغذیه مناسب بی بهره بماند،‌ در آینده به جای کمک به حل مشکلات شهر،‌ خود به مشکلی برای شهر و شهرنشینان تبدیل خواهند شد.

شهرهای امروز برای مردان ساخته می شوند. نیاز به کار،‌ مسکن،‌ تفریح و حمل و نقل،‌ برای بزرگسالان مورد توجه هستند. مفهوم برابری در شهر،‌ معطوف به طبقات اجتماعی،‌ درآمدی و سطح زندگی است و نه تنها کودکان که زنان و سالمندان نیز در این میان جایی ندارند.

در این پژوهش سعی شده است تا با شناخت نیاز های عمومی کودکان در شهرهای امروز، با تاکید بر نیاز به تفریح و فضای بازی و گذران اوقات فراغت، تجربه های کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و با شرایط کشورمان مقایسه شود.

3حقوق کودکان در قوانین جهانی و قوانین ایران

کودک کیست؟

اعلامیه جهانی حقوق کودک، ‌در ماده یک خود کودک را کسی می داند که کمتر از هجده سال تمام دارد،‌ مگر آنکه قوانین داخلی کشوری،‌ سن دیگری را مشخص کرده باشد.

طبق تعریف قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،‌ کودک کسی است که بالغ نشده است. همین قانون، سن بلوغ را برای پسران پانزده سال تمام و برای دختران،‌ نه سال تمام تعیین کرده است.[1]

کودک و شهر سازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.