دانلود رایگان نمونه بررسی‌های بعمل آمده سطح خطر گودبرداری

پس از بررسی‌های بعمل آمده سطح خطر گود   □ معمولی  □ زیاد  □ بسیار زیاد و وضعیت ساختمان‌های مجاور   □ پایدار   □ ناپایدار   □ ندارد ارزیابی می‌شود. لذا موارد در خصوص خطرات ناشی از گودبرداری در این پلاک و هزینه‌های مربوط به آن به مالک تذکر داده شد و مالک ملزم به اتخاذ تدابیر لازم بر اساس آئین‌نامه مربوط می‌باشد.

نمونه بررسی‌های بعمل آمده سطح خطر گودبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.