دانلود ترجمه مقاله رهبری افکار در مدیریت برند

ترجمه مقاله

Introduction: Thought leadership in brand management

Colin Jevons, Isabel Buil, Bill Merrilees, Leslie de Chernatony

Journal of Business Research 66 (2013) 1–3

 

رهبری افکار در مدیریت برند

چکیده

این موضوع خاص شامل پانزده مقاله برگرفته از ارائه های  ششمین کنفرانس سالانه بین المللی رهبران افکار در مدیریت برند است، که در دانشگاه ایتالیایی های مقیم سوئیس[1] ، در لوگانو سویس  در آوریل 2010 برگزارشده است. کنفرانس 154 مقاله ارائه شده داشت و بعد از دو بار فرایند بررسی محرمانه ، کمتر از نیمی از این ها، 75 مقاله، پذیرش  و در کنفرانس ارائه شدند. نویسندگان مقاله های پذیرش شده کنفرانس شانس بازبینی مقالاتشان بعد از کنفرانس و ارائه آنها به منظور دربرداشتن احتمالی  این موضوع خاص را داشتند. یک دور بیشتر از بررسی محرمانه سخت گیرانه منجر به انتخاب این پانزده مقاله شده است. این معرفی یک مرور از این تحقیق با موضوع تفکر  درباره  مدیریت برند ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رهبری افکار، مدیریت برند، موضوع خاص کنفرانس

مقالات در این موضوع خاص تنوع و گستردگی  تحقیقات فعلی درباره مدیریت برند را منعکس می کنند. بعضی مقالات دانش جدید و مفیدی را درباره مشکلات دیرینه  در درک ما از نحوه کارکرد برندها توسعه دادند و دیگر مقالات موضوعاتی جدید و روش های ابتکاری عرضه کردند. چیزی که تنوع دانش پژوهان  شرکت کننده در کنفرانس را نشان می دهد، این است که نویسندگان از نه کشور متفاوت هستند و مقالات موجود نیز به همین صورت متنوع هستند.

[1] – Università della Svizzera italiana (In English: University of Italian Switzerland)

 

این فایل ورد در 12 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

5,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.