or

دانلود پایان نامه معماری طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

دانلود پایان نامه معماری طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

دانلود پایان نامه معماری طراحی فرهنگسرا در منطقه آزاد انزلی با رویکرد سازه های نو

چکیده:

هر جامعه ای با هر سیستمی اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمان های خاص خود می باشد. وظیفه ی اصلی فرهنگ، نمایش این ایده های ذهنی است به وسیله ی نمود اشکال عینی. در فرآیند این استحاله، معماری نقش اساسی به عهده دارد.
هرمان موتسیوس که از اولین نظریه پردازان در ورک بوند آلمان در سال ۱۹۱۱ میلادی چنین می نویسد:
” معماری وسیله ی واقعی سنجش فرهنگ یک ملت بوده و هست. هنگامی که ملتی می تواند مبل ها و لوسترهای زیبا بسازد، اما هر روز بدترین ساختمان ها را می سازد، دلالت بر اوضاع نابسامان و تاریک آن جامعه دارد. اوضاعی که در مجموع، بی نظمی و عدم سازماندهی آن ملت را به ثبات می رساند هر بنایی به عنوان جزئی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک اندیشه ی ذهنی را از طریق فرم ظاهری خود، عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش این فرهنگ.”
در جوامع رو به رشد و در حال توسعه، لزوم بازنگری به ارزش ها و عناصر فرهنگی، نابسامانی اقتصادی و هرج و مرج های رفتاری، همه و همه باعث گردیده است تا لزوم عرصه هایی کالبدی که بتواند مجموعه ای مدون از آموزش های غیر رسمی را خارج از نظام آموزشی رسمی ارائه نماید، بیش از پیش حس می گردد.
معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است

Design a cultural center with new Structures Approvein ANZALI FREE ZONE

Societies have developed cultural, economical, and educational goals based on their needs.  Architecture is a tool to materialize the cultural goals and hypotheses.  Hermann Muthesius, a well-known German architect quotes:

Revisiting the cultural values is becoming commonplace for developing countries since these values are heavily influenced by economical instability, and social behavior.

It is obvious that architecture is influenced by technological advances.  For example, invention of concrete and steel paved the way for modern architecture.  That is, recent advancements in construction materials and technologies have significantly influenced the current architecture.  Nevertheless, architecture has sometimes demanded new technologies or technological advancements have influenced the architecture.

KEY WORDS: Cultural Center-new structures-tensioned fabric roof-space grid structures-post tensioned structures

1- 1مقدمه
انسان از بدو پیدایش تا کنون در طبیعتی که همواره برای او ناشناخته و پر رمز و راز بوده، به کندوکاو مشغول بوده است. او به تدریج از دل طبیعت، مفاهیم و جلوه های تکنولوژی را بیرون کشید و آنها را در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طی قرن ها به زبان های مختلف بازگو نمود. او روزی با یک کشف جدید حیرت دنیا را برنگیخت و روزی با یک جرقه ناگهانی در افکار، اختراعی را ثبت نمود و به این ترتیب تکنولوژی پا گرفت. بنابراین تکامل نه فقط از مغز انسان بلکه در پیش چشمان او، از طبیعتی که خداوند در اختیارش گذاشته است می تراود.

معماری به عنوان یکی از مولفه های محیط انسان ساخت، در طی روند تاریخی خویش همواره متأثر از فناوری های زمانه بوده که تأثیرات غیر قابل انکار فولاد و بتن در پیدایش معماری مدرن گواهی بر این مدعاست. لیکن طی سالهای اخیر که پیشرفت های عمده ای در صنعت شاختمان و مصالح ساختمانی به وجود آمده است، شاهد حصور تأثیرگذارتری از جلوه های تکنولوژی در معماری هستیم. در این میان گاه معماری در سایه فناوری های جدید قرار گرفته و گاه تکنولوژی با حضور موثر و البته نامحسوس خود در خدمت معماری بوده است. (1)

عناصر مورد استفاده فن آوری در میانه قرن بیستم، به طور هنرمندانه در معماری مورد استفاده قرار گرفتند. در این معماری، از دقت و ظرافت صنعت اسلحه سازی، نور و نورپردازی مناسب، به کارگیری صحیح اصول رفتار ساختمانی، شکل مقاوم و ساخت هواپیما، کارایی اتومبیل، زیبایی هنرمندانه و اقتصاد ماشین های به کار گرفته برای مقاصد گوناگون استفاده شده است.(8)

طی سال های اخیر ضرورت شکل گیری نگرشی جامع و میان رشته ای به سیستم های ساختمانی و پیوند میان متخصصانی که از مرحله طراحی تا اجرای یک ساختمان با یکدیگر تعامل خواهند داشت به ویژه در زمینه سازه و معماری، در دانشگاه ها و مجامع حرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است. (10)

اختراع سازه های جدید این امکان برای معماران فراهم کرده است که با توجه به شرایط مختلف طراحی، امکان طراحی یک مجموعه مناسب، با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی آن مکان را داشته باشند. همین امر نشان از این دارد که معماران باید نسبت به تکنولوژی های جدید سازه ای آگاهی داشته تا بتوانند ساختمان های ماندگار طراحی و اجرا کنند

 

فهرست مطالب :

فصل اول:بیان موضوع  2

1-1-مقدمه

1-2-طرح مساله

1-2-1-هنر،سرچشمه فرهنگ

1-2-2-ارتباط هنر و فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی

1-2-3- معماری به عنوان بستر فرهنگ

1-2-4- معماری و مهندسی نوین

1-3-اهداف تحقیق

1-4-ضرورت تحقیق

1-5-روش تحقیق و گرد آوری

1-6-محدودیت ها و امکانات تحقیق

 

فصل دوم : مبانی نظری

2-1- فرهنگ

2-1-1- مفهوم شناسی فرهنگ و ویژگی های آن

2-1-2-ویژگی های فرهنگی

2-1-3-نمای شماتیک  فرهنگ

2-1-4-شاکله بندی معنا شناختی فرهنگ

2-1-5-مجموعه فرهنگی

2-2-سازه های نو و معماری

2-2-1-میراث مهندسین و معماران

2-2-2 توسعه تاریخی

2-2-3- توجه به معماری در عصر حاضر

2-2-4-معمار و مهندس

2-2-5- هدف سازه

2-2-6-تاثیر بر سازه و متعاقب آن فرم در معماری امروز

2-3-جدایی سازه و معماری

2-4- زیباگرایی سازه ای

2-4-1-پیامد های رمزی

2-4-2- پیام سازه

2-5- انواع سازه

2-5-1-سازه مشبک فضایی

2-5-1-1-توسعه اولیه شبکه های فضایی

2-5-1-2-مزایای استفاده از شبکه های فضایی

2-5-1-3-معایب و محدودیتهای  شبکه های فضایی

2-5-2- سازه های کابلی

2-5-2-1-خرپای فضایی کابلی

2-5-2-2-انواع سیسنم های خرپای فضایی کابلی

2-5-2-3-ویژگی ها و امکانات خرپای فضایی کاابلی

2-5-2-4-محدودیت و امکانات خرپای فضایی کابلی

2-5-2-5-مزایا و معایب خرپای فضایی کابلی

2-5-3- سازه های حبابی

2-5-3-1-سازه حبابی پر شده از هوا

2-5-3-2-فرم فعال/سطح فعال

2-5-3-3-نتایج حاصل از محاسبات سازه ای

2-5-3-4-آنالیز سازه با فرم فعال

2-5-3-5-تغییر شکل عناصر هوایی

2-5-4-سازه های پارچه ای کششی

2-5-4-1-افسون عوام و بهت معماران

2-5-4-2-تفاوت اولویت ها در درک سازه پارچه ای کششی

2-5-4-3-عناصر فرم و طرح

2-5-4-4- شاخص های کارایی غیر سازه ای

2-5-5-سازه پیش تنیده

2-5-5-1-مفهوم پیش تنیدگی

2-5-5-2-اصول پیش تنیدگی

2-5-5-3-مزایای استفاده از پیش تنیدگی در ساره ها

2-5-5-4- روشهای اعمال پیش تنیدگی

2-5-6-سازه های پیش ساخته  بتنی

2-5-6-1-معرفی سازه های پیش ساخته بتنی

2-5-6-2-ویژگی معماری

2-5-6-3-سیستم سازه ای

2-5-6-4-کاربرد های مناسب

2-5-6-5-محدودیت ها

2-5-6-6-الزامات طراحی و اجرا

 

فصل سوم: شناخت بستر طرح

3-1-تعریف منطقه آزاد

3-2-تاریخچه منطقه آزاد انزلی

3-3-روند شروع فعالیت

3-4-نحوه شکل گیری منطقه آزاد انزلی

3-5-روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی

3-6-آثار با ارزش طبیعی منطقه

3-7-امکانات بندری و کشتیرانی

 

فصل چهارم: برنامه ریزی فضایی و کالبدی مورد نیاز

4-1-برنامه ریزی کالبدی

4-2-ضوابط طراحی سالن نمایش

4-3-فرم مناسب تالار

4-4-فضای نمایشگاهی و گالری

4-5-آمفی تئاتر روباز

4-6-کتابخانه

4-7- سالن مطالعه

4-8-کارگاههای آموزشی

4-9-مکانیابی سایت مجموعه در منطقه آزاد انزلی

 

فصل پنجم-سازه طرح

5-1-عوامل تاثیرگذار

5-1-1-آب و هوا

5-1-2-نوع شکل بنا

5-1-3-سهولت اجرا

5-1-4-مقاومت در برابر آتش سوزی

5-1-5-صرفه اقتصادی

5-1-6-طول دهانه

5-2-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 135
حجم: 7 مگابایت

75,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.