دانلود فایل ورد تعیین درصد رطوبت طبییعی خاک

آزمایش های مکانیک خاک

نام آزمایش : تعیین درصد رطوبت طبییعی خاک

هدف از آزمایش :

هدف از این آزمایش, تعیین ضریب یا درجه یا درصد وزنی رطوبت در خاک نسبت به دانه های خشک(به روش گرم کردن وتوزین) می باشد.

وسایل آزمایش :

ظروف درب دار ضد خوردگی +نمومه خاک به مقدار مناسب+گرمخانه + ترازو با دقت 0.1 گرم

و1گرم .

تئوری مسأله :

در اکثر آزمایش های مکانیک خاک, لازم است درصد رطوبت خاک تعیین گردد.این آزمایش برای درصد وزنی رطوبت سنگ نیز به کار می رود. البته این آزمایش نمی تواند درصد رطوبت واقعی مصالحی را که دارای مقدار قابل توجهی کانی های هالوزیت, مونت موریلونیت و گچ است,به دست آورد. همچنین در مصالحی که آب درون منافذ آنها دارای مقدار زیادی املاح محلول مثل کلرورسدیم(که در رسوبات دریایی وجود دارد) و یا مواد آلی هستند, درصد رطوبت به دست آمده حقیقی نیست. در موارد فوق الذکر باید روش دیگری اتخاذ شود که نتایج حاصل متناسب با هدف آزمایش باشد.

در بسیاری از خاکها درصد رطوبت طبیعی یکی از خواص فیزیکی مهم است که رفتار خاک را در مقایسه با حدود اتربرگ بیان می کند و بیشتر به صورت حجمی به کار می رود. در خاکهای ریزدانه (چسبنده ) پایداری و مقاومت خاک بستگی به درصد رطوبت آن دارد. در این حال رطوبت طبیعی خاک با نشانه های حد روانی و حد خمیری مقایسه می شود و در نتیجه حالت روانی و سفتی خاک شمخص می شود. آب موجود در خاک را می توان به سه دسته :

1-    ثقلی (Gravitatinal)

2-    مویینه ای(Cappillary)

3-    هیگرو سکوپیک(Hygroscopic)

تقسیم نمود. باید توجه داشت که در مهندسی ژئو تکنیک, رطوبت خاک, آن قسمت از آب آزاد است که فضای بین دانه ها را پر می کند و «آب منفذی» یا ثقلی نامیده می شود, نه آنکه در ساختمان کریستالی کانی به کار رفته یا در سطح آن جمع شده است (آب هیگروسکوپ و آب مویینه ای). بنابراین اگر در ساختمان خاک مقدار زیادی آب کریستالی وجود داشته باشد, نباید این آب به عنوان رطوبت خاک به حساب آید. در ضمن لازم است ذکر شود که اصطلاح ذرات جامد در مهندسی ژئوتکنیک به کانیها یا مواد طبیعی گفته می شود که در آب غیر محلولند.

این فایل ورد در 50 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.