برنامه استراتژیک سازمان هدف کلی : تحلیل SWOT و ارائه استراتژی برای شرکت فولاد خوزستان

برنامه استراتژیک سازمان هدف کلی : تحلیل SWOT و ارائه استراتژی برای شرکت فولاد خوزستان

استراتژی شرکت فولاد خوزستان

از جمله ضرورتهای تضمین بقاء و توسعه شرکت ها و سازمانها داشتن استراتژی و برنامه عملی برای پیاده نمودن آنهاست. موفقیت در این مسیر، مستلزم همراهی، همیاری و همفکری کلیه عوامل درونی و بیرونی شرکت ها و سازمانهاست که با توجه به شناخت دقیق و عملی از وضعیت داخلی، منطقه ای جهانی باید صورت گیرد. با توجه به اهمیت و آینده صنعت فولاد در کشور و جهان، وضعیت تکنولوژیک و فنی، سطح تولید و منابع انسانی آن، به نظر می رسد که در میان شرکتهای رقیب شرکت به دوران بلوغ و خود باوری رسیده و انتظار می رود که با اجراء برنامه های عملی طراحی شده در راستای استراتژیک های تدوین شده، به دستاورد های خوبی در سطح کشور و جهان دست یافته و به عنوان عاملی در جهت ارتقاء موقعیت کشور تا سطح 3 کشور برتر جهان در این صنعت باشد. نگاه شرکت به وضعیت تولید و بازار مصرف داخلی و خارجی، نگاه رقابتی است نه تهدید. مدیریت شرکت این وضعیت را چالش فرارو جهت ارتقاء و جهش می داند. در این مقاله، شناسائی فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف شرکت در گذشته و بهره جوئی از آنها در برنامه ریزی آتی مدنظر قرار گرفته است. ازجمله برنامه های عملی شده در این شرکت مطالعه و تدوین انواع استراتژیهای قابل اجراء درسیستم، اولویت بندی آنها و بررسی کلیه متغیر های مطرح در هر استراتژی بوده است.

مدل تحلیل SWOT

روش تجزیه و تحلیل SWOT ، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و راهبردهای متناسب به موقعیت کنونی صنعت مورد بررسی را منعکس می کند. در این روش تلاش هایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و وضعیت درونی به عمل آمده و بر اساس آن راهبرد مناسب برای بقاء صنعت مورد نظر، در نظر گرفته می شود. در این مدل فرصت ها و تهدیدها نشان دهنده چالش های مطلوب و یا نامطلوب عمده ای است که در محیط خارجی صنعت مورد نظر، فرا روی تولید کنندگان وجود داشته و در مقابل، قوت ها و ضعف ها )شایستگی ها، توانایی ها، مهارت ها، کمبودها(، وضعیت محیط داخلی صنعت مورد مطالعه را به نمایش می گذارد. پس از این که عوامل خارجی ) فرصت ها و تهدید ها ( و عوامل داخلی ) قوت ها و ضعف ها ( شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از عوامل غیر کلیدی تمیز داده شد، زمان پیشنهادات می رسد. مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته راهبرد می باشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته راهبرد در این مدل مطرح می گردد. پس از این که عوامل خارجی ) فرصت ها و تهدید ها ( و عوامل داخلی ) قوت ها و ضعف ها ( شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از عوامل غیر کلیدی تمیز داده شد، زمان پیشنهادات می رسد. مدل SWOT در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته راهبرد می باشد، به عبارت دیگر همواره چهار دسته راهبرد در این مدل مطرح می گردد.

این فایل ورد در 16 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

31,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − چهار =