تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان


چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساکن تهران انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربی بود. در این پژوهش میزان افسردگی خانم های مراجعه کننده از طریق پاسخ به تست بک انجام شد و سن آزمودنی های  مورد پژوهش حداقل 18 و حداکثر 39 سال بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 120 خانم بود که در گروه 40 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنین این گروه ها خود به دو دسته بارداری اول و بارداری دوم نیز تقسیم شدند، که در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بیمارستان بوعلی و مطب خانم دکتر محمدیاری مراجعه کرده بودند و به صورت غیر تصادفی،  در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل نمودند.

فرضیه اصلی محقق عبارت بود از:

بین میزان شرکت در کلاس های آمادگی دوران بارداری و میزان افسردگی پس از زایمان رابطه وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که کلاس های آمادگی دوران بارداری در کاهش افسردگی پس از زایمان تأثیر داشت.

همچنین فرضیه های فرعی محقق عبارت بودند از:

– بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری  شرکت می کنند با خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت نمی کنند از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد  بین خانم هایی که در کلاس آمادگی دوران بارداری شرکت کرده اند و آنهائی که در چنین کلاس هایی شرکت نداشتند از نظر افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت.

– بین خانم هایی که به مطب خصوصی مراجعه کردند  با خانم هایی که به درمانگاه دولتی  مراجعه کردند تفاوت وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون T نشان داد که بین این دو وضعیت ذکر شده تفاوت معنا داری وجود نداشت. یعنی عامل اقتصادی – اجتماعی تأثیری در میزان افسردگی پس از زایمان نداشت.

– بین بارداری های اول و دوم از نظر میزان افسردگی تفاوت وجود دارد. در این فرضیه نیز با استفاده از نتایج تحلیل آزمون T مشخص شد که بین بارداری اول و دوم از نظر میزان افسردگی  تفاوت معنا داری وجود نداشت.

افسردگی

افسردگی پس از زایمان

کلاس های آمادگی دوران بارداری

 

فصل اول: موضوع تحقیق
مقدمه 1
بیان مسأله 6
ضرورت تحقیق 10
اهداف تحقیق 13
فرضیه‌های تحقیق 13
متغیرهای تحقیق 14
تعاریف متغیرهای تحقیق 14
فصل دوم: ادبیات پژوهش
الف) افسردگی 16
تاریخچه افسردگی 16
افسردگی چیست 17
تفاوت بین اندوه سالم و افسردگی چیست 19
تعریف افسردگی 19
افسردگی چه کسانی را تهدید می‌کند 20
-جنس 20
-سن 20
دیدگاه‌های نظری درباره افسردگی 21
دیدگاه زیست شناختی 21
-سبب شناسی افسردگی 22
-توارث 22
-آمین‌های بیوژنیک 23
-نوراپی نفرین 23
-سروتونین 24
-دوپامین 24
-فرضیه فلوکستین (پروزاک) وایندول آمین 25
پاسخ زیست‌ شناختی در افسردگی 25
-آزمون بازداری دگزامتازون 25
– فروزش 26
– اختلالات خواب 26
-محور تیروئید 27
-اثر کورتیزول 28
-سیستم لیمبیک و افسردگی 28
-ریتم‌های شبانه روزی 29
-تصویر گری از مغز 30
دیدگاه روان شناختی 30
الگوهای روانکاری 31
الگوی خشم معطوف به درون 31
-الگوی فقدان شی 32
دیدگاه رفتاری 32
دیدگاه انسان‌گرایی 33
دیدگاه شناختی 34
-خطاهای منطق 35
-الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی 36
ب) درمان افسردگی 38
درمان مبتنی بر نظریه‌های زیست شناختی 38
-دارو درمانی 38
-الکترو شوک درمانی 39
– نور درمانی 40
درمان مبتنی بر نظریه‌های روان پویایی 41
-روان درمانی روان پویشی 42
-روان درمانی حمایتی 43
-روان درمانی میان فردی 44
-روان درمانی فمینیستی 45
درمان مبتنی بر نظریه‌های شناختی و رفتاری 45
-رفتار درمانی 46
-رابطه درمانی 47
– شناخت درمانی 48
درمان مبتنی بر گروه درمانی 49
-خانواده درمانی 50
-زوج درمانی 50
-گروه‌های حمایتگر 51
درمانهای تکمیلی 51
-داروهای گیاهی 52
-رژیم غذایی و مکمل‌های غذایی 52
-فنون آرمیدگی 53
-هومیوپاتی 54
ج) افسردگی زنان 55
اختلالات خلقی مربوط به قاعدگی 56
سندرم قبل از قاعدگی (pms) 56
-سبب شناسی 56
-بروز تشخیص 57
اختلال ملال پیش از قاعدگی 58
درمان اختلال‌های قاعدگی 60
-درمان سندرم قبل از قاعدگی (pms) 60
-درمان اختلال ملال پیش از قاعدگی 61
ارزیابی تاثیر درمان‌ها 63
اختلالات خلقی مربوط به زایمان 64
-افسردگی بعد از زایمان 65
-سبب شناسی اختلالات خلقی بعد از زایمان 65
– بروز و تشخیص افسردگی بعد از زایمان 68
-علایم افسردگی در طول بارداری 69
-اختلالات خلقی پس از زایمان 69
درمان اختلالات خلقی پس از زایمان 72
-دارو درمانی در دوران بارداری 75
-دارو درمانی در دوران شیردهی 77
چگونه خود را یاری دهیم؟ 78
نقش حمایتی ماما و پرستار روانگر در پیشگیری افسردگی پس از زایمان 79
اختلالات خلقی مربوط به یائسگی 81
-سبب شناسی 82
– یائسگی و افسردگی 82
-درمان 83
خلاصه جلسات کلاس‌های آمادگی دوران بارداری 86
د) مروری بر تحقیقات انجام شده 101
فصل سوم: طرح تحقیق
طرح پژوهش 106
جامعه آماری 108
نمونه آماری 108
روش نمونه‌گیری 109
ابزار اندازه‌گیری 109
پرسشنامه افسردگی بک 110
جدول هنجار گزینی مقیاس افسردگی بک 114
روند اجرای اطلاعات 115
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 117
فصل چهارم: تحلیل آماری
داده‌های توصیفی پژوهش 118
تحلیل داده‌های پژوهش 123
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
خلاصه پژوهش 133
بحث و جمع بندی نهایی 134
محدودیت‌های تحقیق 136
پیشنهادها 136
منابع
ضمائم


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =