طرح جامع کلات

 

فهرست مطالب طرح جامع کلات :

تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه و روند رشد آن

وجه تسمیه کلات نادر
تاریخچه و علل پیدایش
مراحل توسعه شهر کلات
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر کلات

موقعیت جغرافیایی شهر
زمین شناسی شهر کلات (خاک، زلزله، آب های زیرزمینی و غیره)
منابع و نحوه تأمین آب شرب بر اساس اطلاعات موجود
اقلیم (درجه حرارت، بارش، باد و …)
سیستم حرکت آبهای سطحی و موقعیت مسیل ها در شهر
نحوه دفع آبهای سطح در شهر و معایب آن
خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر کلات

خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن
خصوصیات اجتماعی شهر و تأثیر آنها در توسعه شهر
تراکم کلی جمعیت در سطح شهر و تغییرات آن در محلات شهر
خصوصیات اقتصادی شهر کلات

اوضاع کلی اقتصاد شهر، میزان تولید و نوع آن در هر یک از بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)
میزان، نسبت و درصد جمعیت فعال در بخش های فعال مختلف اقتصادی و میزان، نسبت و درصد اشتغال در آن بخش ها و میزان، نسبت و درصد بیکاری
مسائل مربوط به ارزش زمین، ساختمان ها و تغییرات آن در مناطق مختلف شهر
هزینه هسرمایه گذاری در زمینه مسکن در شهر کلات
برنامه های آتی دولت و ارگان های محلی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهر کلات
امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر

امکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمانهای موثر در عمران شهر
چگونگی رشد درآمدها و اعتبارات شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهر در گذشته و امکان تغییرات آن در آینده
امکانات تأمین منابع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر
امکانات چونگی مشارکت مردم در فعالیت های عمرانی شهر
امکانات و مشکلات جذب، آموزش و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در زمینه برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی شهر به منظور تجهیز شهرداری و سایر سازمان های مربوط
چگونگی قوانین و مقررات موجود مربوط به عمران شهر، مالکیت اراضی، اختیارات و وظایف شهرداری و سایر سازمان های موثر در عمران شهر
خصوصیات کالبدی شهر

نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها در کل شهر
وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهر کلات
نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر با نظر گرفتن گنجایش و شعاع عملکرد هریک از خدمات
بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر و چگونگی روابط آنها با یکدیگر
تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر
وضعیت کلی ساختمان ها در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح، کیفیت ساختمان، تأسیسات و تجهیزات بهداشتی و غیره در شهر کلات
مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف، کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در شهر کلات
وضع مالکیت اراضی در شهر، با تفکیک نوع مالکیت خصوصی و عمومی
وضع بناها و محوطه های تاریخی، با استفاده از اطلاعات و ضوابط حفاظت سازمانهای مربوط
موقعیت، گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری
وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری
وضع شبکه بندی خیابان ها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها (طول، عرض، شیب، نوع پوشش و غیره)
مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر (سیستم ارتباطی، حجم، کیفیت، نحوه کنترل، مشکلات مربوط به نقاط و گره های رفت و آمد، تعداد وسایط نقلیه عمومی و خصوصی، تعداد تصادفات، حجم عبور و مرور در مسیرها و نقاط بحرانی و غیره)

35,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.