or

پایان نامه:ضعفهای بالا تنه

ضعفهای بالا تنه

شکل ساختمان ستون فقرات که ارتباط تنگاتنگی با رشد اسکلت بدن دارد در فواصل سنی بین 4تا 6سالگی قوسهای فیزیولوژیکی آن تکامل پیدا می کند که در حالت طبیعی و عادی این قوسها از هماهنگی خاصی برخوردار می باشند یعنی فرورفتگی  گردنی (لوردوز) وبرامدگی سینه ای( کیفوز) حا لت طبیعی دارند و هیچ گونه ناهنجاری در ستون فقرات مشاهده نمی گردد

وضعیت ساختمان ستون فقرات و نحوه اتصال عضلات و لیگامنتهای مختلف به آن ایجاب می کند که ستون مهره ها وظایف متعددی را داشته باشد از جمله این وظایف می توان نگهداری سر روی بدن ،حفاظت نخاع و محل اتصال برای دنده ها را نام برد. قوسهای ستون فقرات حرکات بالا تنه را به جهات مختلف امکان پذیر ساخته و فشارهای وارده بر مهره ها راکاهش می دهد .

تنوع حرکت در بالاتنه به واسطه وضعیت ساختمان مهرهها و نحوه اتصال عضلات مختلف به آنها می باشد اما حفظ ساختمان مهره ها بستگی به عملکرد عضلات مربوط به آنها دارد،آن چنانکه ضعف در عضلات مختلف باعث تغییر شکل حالت طبیعی ستونهای مهره ها می گردد،ناراحتی های ستون فقرات ،دشواری حرکت و ناتوانی جسمی را در پی داشته و از ناهنجاریهای خطرناک در بدن هستند.

  عدم تحرک وفعالیتهایی بدنی وعادت به قرارگیری وضعیت بدنی نامناسب هنگام کار واستراحت موجب بروزتغییر شکل در اندام شده ومتعاقبا مشکلاتی را در آینده فراهم می اورد.عواملی که در بروز  تغییر ششکل ها موثر می باشند عبارتند از

1              اختلالات ژنتیکی ومادر زادی

2              بیماریها وصدماتی که منجر به ایجاد نقص در سیسم عضلانی وعصبی می شوند

3              فقر حرکتی وعدم حرکت مناسب

4              شغل ووضعیتهای نامناسب

5              استفاده از پوشاک نامناسب

6              کمبود محرکهای رششدی مثل نور آب وهوای مناسب محیط وتغذیه

7              وضعیت روانی وشخصیتی افراد

8              افزایش وزن  می تواند تشدید کننده در بروز ناهنجاریها به حساب می آید

       انواع ضعف های بالاتنه عبارتند از :

پشت گرد (ستون فقرات خمیده )و ستون فقرات کاملا گرد .

پشت گود (ستون فقرات فرو رفته )

پشت گود و گرد (ستون فقرات فرورفته و خمیده )

پشت صاف (ستون فقرات کاملا صاف )

پشت کج (ستون فقرات کج

1– پشت گرد و کاملاً گرد(kyphosis):

شایع ترین نقص در وضعیت کمربند شانه ای کتف های دور شده(پشت گرد) می باشد.

این نقص علاوه بر ضعف عضلات پشت، ناشی از تمرینات غلط و شدید ورزشی، موقعیت بد شغلی و فشار زیاد بر عضلات پشت، به علت بد نشستن می باشد.اما در اکثر موارد نتیجه اشتغال بیش از حد و مداوم دستها در جلو بدن می باشد.

در نوشتن،خیاطی و دوخت و دوز، در دست گرفتن یک کتاب جهت مطالعه و دیگر کارها، بازوها و شانه ها به وسیله انقباض مداوم عضلات بین دنده ای، سینه ای کوچک و بزرگ جلو نگه داشته می شوند در حالیکه عضلات ذوزنقه ای، متوازی الاضلاع و گوشه ای برای فراهم کردن حرکت کتف به طرف جلو، شل می شوند.محققاً این عمل باعث می شود عضلات قدامی (جلویی)کوتاه شده و عضلات(پشتی) خلفی کشیده و دراز شوند.بعد از مدتی برگشت کتف ها به حالت طبیعی مشکل می شود و این مشکل زمانی که حالت طبیعی آنها از بین برود، بزرگتر نیز خواهد شد.وجود عارضه پشت گرد هر چند در بعضی اوقات دردی ایجاد نمی کند ولی به علت کوتاهی عضلات سینه، گنجایش ششها کاهش می یابد و بر نحوه کار قلب تأثیر منفی می گذارد

در ناراحتی پشت گرد اگر اقدامات مؤثر جهت تقویت عضلات پشت که شل و کشیده گردیده اند و هم چنین کشش عضلات سینه ای که کوتاه شده اند انجام نگیرد خمیدگی ستون فقرات افزایش یافته و پشت گرد تبدیل به پشت تمام گرد می شود که در پشت کاملاً گرد شدت ضعف به مراتب بیشتر از پشت گرد می باشد

از مشخصات پشت کاملاً گرد جدای از خمیدگی ستون فقرات، شانه ها به جلو متمایل، چانه به سینه نزدیک، قفسه سینه صاف و تنگ می شود.بر میزان کیفوز سینه ای افزوده می گردد و شکم برآمده می شود.علاوه بر این لوردوز کمری از بین رفته تبدیل به خمیدگی می گردد و لگن خاصره هم شکل و حالت طبیعی خود را از دست می دهد به عقب متمایل می گردد و استخوان های کتف در پشت به صورت دو بال بیرون می زنند.

در این نقص به علت کوتاه شدن عضلات سینه ای بزرگ و کوچک و عضله دندانه ای و خصوصاً عضلات بین دنده ای داخلی، عمل دم و بازدم به طور طبیعی انجام نگرفته و اکسیژن کافی به بدن نرسیده، در قلب و دستگاه تنفس اختلال شدید پدید می آورد.

برای جلوگیری از پشت گرد و کاملا گرد دوری کردن از اعمالی که بالاتنه را پیوسته در حال قوز نگه می دارد مؤثر است .

به طور خلاصه می توان علائم پشت گرد و کاملاً گرد را بدین ترتیب بیان کرد:

1- افزایش کیفوز سینه ای

2-افتادن شانه ها به جلو و نزدیک شدن چانه به سینه

3- تنگ شدن قفسه سینه و عضلات مربوط به آن

4- ایجاد برآمدگی روی دیواره شکم و آویزان شدن آن به پایین

5- بیرون زدن استخوان های کتف

6- صاف شدن لردوز کمری و گردنی

اقدامات و پیشگیری های لازم ومناسب برای اصلاح پشت گرد و کاملاً گرد عبارتند از:

الف- کشش و باز نمودن عضلات بین دنده ای و عضلات دنده  ای قدامی ، (حرکت به ساز را اول باید بمنظور کشش عضلات سینه و در مرحله بعد جهت تقویت عضلات پشت اجرا نمود).

ب- تقویت عضلات پشت شانه ها مانند عضله راشت کننده ستون فقرات ، عضله ذوزنقه ای، عضله متوازی الاضلاعی بمنظور راست کردن ستون فقرات ودادن شانه اما به عقب.

ج- ایجاد جنبش پذیری در مفاصل شانه ها، در ستون فقرات و انبساط در قفسه سینه.

د- تقویت عضلات جلوی ران و عضله خاصره ای.

ه- کشش عضلات باسن، عضلات پشت ران

و- تقویت عضلات شکم خصوصاً راست بزرگ و عرضی شکم.

2– پشت گود(lordosis):

 

40 صفحه فایل ورد

41,000 ریال – Download

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.