فایل ورد معرفی کیلومتر، متر، سانتی متر، هکتار، لیتر، سی سی، مترمکعب، محیط، مساحت، خط تقارن، قطر و اشکال هندسی.

فایل ورد و قابل ویرایش معرفی کیلومتر، متر، سانتی متر، هکتار، لیتر، سی سی، مترمکعب، محیط، مساحت، خط تقارن، قطر و اشکال هندسی.

 

9,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.