پژوهش درس روانشناسی رشد 2

 

1- صفحه روی جلد گزارش

 

2- مقدمه (یک صفحه)

3- سوابق تحقیق (یک صفحه)

4- متن تحقیق (حد اقل 10 صفحه)

5- نتیجه گیری (یک صفحه)

6- ارائه پیشنهادات (یک صفحه)

7- صفحه آخر (منابع و مآخذ)

فایل ورد 19 صفحه ای

65,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.