پاورپوینت آشنایی با حقوق شهروندی

 

vاهداف آموزش حقوق شهروندی کدامند؟

vبه عبارت دیگر ضرورت آموزش حقوق شهروندی ناشی از چیست؟

vآشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی

vآگاهی رسانی و بررسی سرفصل ها و موضوعات مهم شهروندی

vشناخت جامعه و آشنایی با فعالیت های اجتماعی

vمشارکت فعال در برنامه های اجتماعی و سهیم کردن شهروندان در تأمین حقوق شهروندی شان

vحق یعنی چه؟

vمنظور از حق چیست؟

vشهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آنها محسوب می‌شوند.

فایل پاورپوینت 48 اسلایدی

19,000 ریال – Download

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.