ترجمه مقاله ماشینکاری الکترو تخلیه دو مرحله برای ساختن ابزار برش فوق سخت

ماشینکاری الکترو تخلیه دو مرحله برای ساختن ابزار برش فوق سخت

A.G. Mamalis a,∗, A.I. Grabchenko b, M.G. Magazeev b, N.V. Krukova b,  Prohàszká c, N.M. Vaxevanidis a

a Manufacturing Technology Division, Department of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens, Athens 10682, Greece

b Department of Cutting Materials and Cutting Tools, National Technical University “Kharkov Polytechnical Institute”, Kharkov, Ukraine

c Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

چکیده:

روش جدیدی برای ساخت موثر ابزار برش دقیق که از مواد فوق سخت کریستاله ساخته شده  است، در مقاله حاضر گزارش شده است. برای این منظور، ماشینکاری الکترو تخلیه دو مرحله ای (EDM) بر روی مواد کریستاله الماس، که در ابتدا از EDMسیم-الکترود برای برش­کاری خشن و پس از آن EDM  چرخشی دیسک-الکترود برای پرداختکاری عملیات استفاده شده بود، انجام گرفت. نتایج تجربی به دست آمده به وضوح نشان می­دهد که کاربرد روش پیشنهاد شده دو مرحله­ای برای ساخت ابزار برش دقیق، می­تواند برای تولید قطعات ماشینکاری شده که از شیشه و پلاستیک، سرامیک، مواد کامپوزیت و فلزات غیر آهنی ساخته شده اند، در مقیاس صنعتی استفاده ­شود.

کلمات کلیدی: ماشینکاری الکترو تخلیه دو مرحله­ای، مواد فوق سخت کریستالیه الماس، دیسک- الکترود چرخشی، EDM سیمی، ابزار برش

فایل ورد 19 صفحه ای

100,000 ریال – Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.