برج مسکونی،تجاری

 

مقدمه

فصل اول : تاریخچه

۱-۱ تاریخچه ساختمان‌های بلند در جهان

۱-۲ تاریخچه ساختمان های بلند در ایران

فصل دوم : شناخت

۲-۱ شناخت خوزستان

۲-۲ شناخت شهرستان اهواز

فصل سوم : مبانی نظری

۳-۱ مبانی نظری ساختمان‌های مرتفع

۳-۲ تسهیلات و خدمات

۳-۳ جهت استقرار ساختمان

۳-۴ ساختمان بلند و سازه نگهدارنده آن

۳-۵ ایده و کانسپت

۳-۶ نمای ساختمان؛ اهداف و کارکردها، بایدها و نبایدها

فصل چهارم : استاندارد‌ها

۴-۱ قوانین و ضوابط

۴-۲ سایر ضوابط

۴-۳ ریز فضاها

۴-۴ سرانه

۴-۵ تجزیه و تحلیل فعالیتها

۴-۶ بررسی همجواری فضاها با یکدیگر

فصل پنجم : تحلیل دو نمونه داخلی و خارجی

۵-۱ نمونه خارجی

۵-۲ نمونه داخلی

فصل ششم : تحلیل سایت

۶-۱ معرفی سایت

۶-۲ تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم : ارائه نقشه‌ها

نقشه‌ها

فصل هشتم : پیوستها

منابع و مآخذ

65,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.