ترجمه مقاله isi احساس گناه پس از خرید: بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید

احساس گناه پس از خرید: بررسی انگیزه و حسرت پس از خرید:
چکیده:
هدف: احساس گناه پس از خرید یک فرایند نمایشی است که در آن مصرف کنندگان در خیرد محصولات برای خود قائل هستند.  تا به امروز تعیین و ارتباط بین حوزه پشیمانی پس از خرید ناشی از این رفتار تحقیقاتی انجام نگرفته است. هدف از این مقاله بررسی و شناسایی و سوابق این موضوع و اثر تاسف بعد از خرید را بررسی می کند.
طراحی،روش شناسی،رویکرد: این مطالعه ادعا می کند که دو مورد لذت بردن از خرید و زیاده روی در رفتارهای هدیه با تاسف همراه است. در مجموع از 307 خریدار که پاسخ آنها به یک سری از اظهارات در مورد رابطه بین سابقه رفتار خود هدیه و تاسف س از خرید آن جمع آوری شده است. خود هدیه یک ساختار چند بعدی است که متشکل از درمان،جشن و پاداش و لذت بردن است. بررسی تحلیل عامل و مدل سازی AMOS مسیر فعال روابط بین صفات مصرف کننده را  در جهت لذت بردن از خرید و زیاده روی در آن را بررسی می کند.
یافته ها: خریداران با لذت بردن و با مقدار زیاد خود هدیه ای به دلایل مختلف درگیر هستند. ارتباط قوی و مثبتی بین لذت بردن خریداران و پاداش و انگیزه خودهدیه ای شناسایی شده. تنها تاسف در مورد خرید خود هدیه ای در درمان و جشن ها بیشتر مشهود است.
محدودیت های تحقیق:
محدودیت عمده برای محدوده سنی 18تا45 سال است که به این معنی است  که افراد مسن تر از نسل خریداران حذف شده اند. این مطالعه بر اهمیت تغییرات در رفتارهای خود هدیه ای و تاسف مصرف کننده بعد از خرید اشاره دارد.
اصالت  و ارزش:
این تحقیق اولین بررسی در مورد نگرش لذت باورانه از خرید و مفاهیم انگیزه خود هدیه ای  و تاثیر آن بر تاسف بعد از خرید است .
کلیدوازه ها: رفتار مصرف کننده،خرده فروشی،ارسال،خرید و تاسف،خود هدیه ای

 

Self-gifting guilt: an examination of self-gifting
motivations and post-purchase regret
Peter David Clarke
Griffith University, Brisbane, Australia, and
Gary Mortimer
Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Abstract
Purpose – Self-gifting is a performative process in which consumers purchase products for themselves. The literature to date remains silent on a
determination and connection between the extents of post-purchase regret resulting from self-gifting behavior. The purpose of this paper is to examine
identification and connection of self-gifting antecedents, self-gifting and the effect on post purchase regret.
Design/methodology/approach – This study claims the two antecedents of hedonistic shopping and indulgence drive self-gifting behaviors and the
attendant regret. A total of 307 shoppers responded to a series of statements concerning the relationships between antecedents of self-gifting behavior
and the effect on post-purchase regret. Self-gifting is a multi-dimensional construct, consisting of therapeutic, celebratory, reward and hedonistic
imports. Confirmatory factor analysis and AMOS path modeling enabled examination of relationships between the consumer traits of hedonistic
shopping and indulgence and the four self-gifting concepts.
Findings – Hedonic and indulgent shoppers engage in self-gifting for different reasons. A strong and positive relationship was identified between
hedonic shoppers and reward, hedonic, therapeutic and celebratory self-gift motivations. hedonic shoppers aligned with indulgent shoppers who also
engaged the four self-gifting concepts. The only regret concerning purchase of self-gifts was evident in the therapeutic and celebratory self-gift
motivations.
Research limitations/implications – A major limitation was the age range specification of 18 to 45 years which meant the omission of older
generations of regular and experienced shoppers. This study emphasizes the importance of variations in self-gift behaviors and of post-purchase
consumer regret.
Originality/value – This research is the first examination of an hedonic attitude to shopping and indulgent antecedents to self-gift purchasing, the
concepts of self-gift motivations and their effect on post-purchase regret.
Keywords Consumer behaviour, Retailing, Post-purchase regret, Self-gifting
Paper type Research paper
An executive summary for managers and executive
readers can be found at the end of this article.
Introduction
Gift

فایل ورد 25 صفحه ای

85,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − پنج =